Den naturlige regnhave

Vent cirka 5-10 sekunder - så er alle billederne klar på billedhjulet.

Her bor familien Diemer bestående af Gitte og Steen. Familien bruger flittigt haven til at nyde solen på terrassen og spille spil på græsplænene

I denne have håndteres alt regnvandet i forhaven gennem et stort regnbed, der kan holde til et skybrud.

Regnvandet fra nordsiden af bygningen ledes ud til en lille grøft, som snor sig igennem græsarealet og ender i regnbedet.

Grøften er blevet stampet for at undgå nedsivning hér og står med en blanding af vilde græsser, staudegræsser og stauder. Der placeres marksten i mindre klynger i grøften samt i regnbedet for at give det et lidt mere vildt og tilfældigt udtryk.

Regnbedet er placeret det eneste sted i forhaven, hvor man kan overholde de 5 meter til bygningen og 2 meter til skel.

Regnvandet fra de to nedløbsrør på sydsiden af huset bindes op under den eksisterende terrasse og samles inden det ledes ud gennem en åbning i terrassens beklædning. Udløbet placeres et stykke over jordoverfladen, så vandet får frit fald ned på nogle sten. Stenene ligger i en rende som leder vandet videre til regnbedet.

Plan over de nye tiltag herunder. Se filen i stor.

Kort over Demonstrationshave 4. Se kortet i større format.

Læs mere om haven og dens nye regnvandsløsninger (PDF)

Demonstrationshaver