Grønt tag fuldender Svanemærket børneinstitution

I Gladsaxe Kommune er bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål på dagsordenen. Kommunen fik i 2018 sin første Svanemærkede børneinstitution, hvor et grønt tag er med til at klimasikre og forsinke de stigende mængder regnvand.

Det regner i gennemsnit hver tredje dag i Danmark, viser tal fra DMI. Og når himlen åbner sine sluser, går det nogle gange ganske heftigt for sig. Det var tydeligt så sent som i august, hvor vi fik besøg af en lang række skybrud.

De store mænger regnvand stiller krav til vores kloaknet, som skal på overarbejde. For at forhindre overfyldte kloakker arbejder Gladsaxe med at skybrudssikre og installere løsninger, som aflaster kloakkerne.

- Vi arbejder med en masse projekter inden for håndtering af regnvand. Vi vil dog gerne tage skridtet ekstra og være forrest, når det kommer til klimatilpasning og bæredygtighed, fortæller Daniel Pedersen, projektleder hos Gladsaxe Kommune.

Som en del af kommunens fokus på bæredygtig udvikling byggede man i 2018 Gladsaxes første Svanemærkede børneinstitution: Elverdammen. Den er mere miljøvenlig end traditionelt byggeri og udmærker sig bl.a. ved, at der slet ikke anvendes PVC, ligesom der er høje krav til bl.a. energiforbrug, affaldshåndtering, ventilation, akustik og dagslys.

Når regnen regner oppe på taget
Der er også blevet stillet krav til børneinstitutionens regnvandshåndtering – bl.a. et tag, som forsinker vandet mere end et traditionelt, grønt tag. Daniel Pedersen fortæller:

- Vi har valgt at få installeret et grønt tag med fokus på at håndtere større regnhændelser på taget. Taget opmagasinerer mere end en 10 års regn og forsinker vandet, som langsomt ledes til kloakken, hvis det ikke er fordampet. Samtidig bidrager det til et bedre mikroklima og en bedre biodiversitet.

Det grønne tag har en lav afløbskoefficient ved en 10 års regn. Taget er bygget op af sedumbakker, som indeholder 5-9 sedumarter, der øger biodiversiteten. Gladsaxe Kommune vil arbejde for at øge biodiversiteten yderligere på fremtidige tage.

Et tag med mange fordele
Ud over at have en stor betydning for regnvandsforsinkelsen har taget også en isolerende effekt på bygningen. Derudover forlænger taget tagpappens levetid markant.

- Grønne tage kaster en lang række fordele af sig. Der er ingen tvivl om, at de gavner klimatilpasningen og giver merværdi i den grønne omstilling. Regnvandet skal håndteres dér, hvor det lander. Derfor anbefaler vi de grønne tage – og grønne vægge for den sags skyld – til landets kommuner, fortæller Kristoffer Ulbak, sektionsleder hos Teknologisk Institut, som har hjulpet Byggros med at udvikle løsningen gennem tests og dokumentation.

Teknologisk Institut skal snart i gang med at udføre en lang række målinger på det grønne tag ved Elverdammen.

- Next step er at sætte gang i en masse målinger, det giver Gladsaxe Kommune et nøjagtigt billede af, hvor effektivt taget er, afslutter Kristoffer Ulbak.

 

Regnvandsprojekter