Klimakvarteret Høje Gladsaxe

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter finder sted i Gladsaxe

Et klimakvarter skyder netop nu op i området omkring Høje Gladsaxe Park. Klimakvarteret samler en række mindre projekter til et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter – samlet skal det både være med til at omstille Gladsaxe til fremtidens klimaforandringer og opbygge de enkelte områder. Klimakvarteret indbefatter boligområder, sportsanlægget, Høje Gladsaxe Park og den nyoprettede vandledningssti.

I Høje Gladsaxe Park og ved idrætsanlægget er der oprettet søer og vandløb, og i boligområderne er der lavet regnvandopsamlende blomsterbede, nye regnvandsledninger og bassiner. På den måde håndterer det samlede projekt overfladevandet fra 1900 lejligheder i Høje Gladsaxe og cirka 800 husstande i Marielyst- og Grønnemose-kvarteret.

Det nye klimakvarter er med til at aflaste kloaksystemet og tage hånd om de udfordringer, som dele af området har haft med regelmæssige oversvømmelser, urenset spildevand fra Høje Gladsaxe Vest og vandmangel i Høje Gladsaxe Parken.

Her kan du læse mere om de enkelte projekter

- Marielyst

- Gladsaxe Stadion

- Høje Gladsaxe Park

- Vandledningsstien

 

Sydamerikanere kigger på LAR i Gladsaxe

Forleden var en delegation af en række borgmestre fra Peru, Argentina og El Salvador på besøg i Gladsaxe, hvor de blev vist rundt i vores store klimatilpasningskvarter ved Høje Gladsaxe, hvor de blandt andet fik inspiration til, hvordan man kan håndtere regnvandet lokalt og samtidig få ekstra værdi ud af det.

Link til artiklen

Høje Gladsaxe Parken

Et nyt projekt om regnvandshåndtering skaber ny plads for beskyttede dyrearter og naturoplevelser i Høje Gladsaxe Park.

Læs mere her

Marielyst

Et nyt anlæg til regnvandshåndtering i Marielyst skal være med til at løfte hele Marielyst-kvarteret med grønne regnvandsløsninger.

Læs mere her

Vandledningsstien

Med Gladsaxes nye Vandledningssti går en sikker og hurtig skole-cykelsti hånd i hånd med kreative regnvandsløsninger.

Læs mere her

Gladsaxe Idrætscenter

Regnvandsprojektet på Gladsaxe Stadion skaber et nyt og anderledes miljø omkring fodboldbanerne med damme, grøfter og vandløb.

Læs mere her
Regnvandsprojekter