Rådhusparkens omdannelse

Rådhusparken er et grønt centrum i Gladsaxe Kommune, der med den centrale beliggenhed og størrelse har et stort potentiale til at blive en interessant attraktion og et nyt grønt samlingssted i Gladsaxe.

I 2023 kører letbanen den første tur, og en af letbanestationerne ligger lige ved Rådhusparken. Rådhusparken ligger desuden i Buddinge opland, som har høj prioritet i forhold til kommunens klimatilpasning, blandt andet for at sikre færre oversvømmelser ved Buddinge Station. For at sikre det, spiller Rådhusparken en vigtig rolle for her er plads til at forsinke regnvandet. Det er baggrunden for, at der skal ske en omdannelse af Rådhusparken. Du kan læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med klimatilpasning i Buddinge her.

I de kommende år vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med kommunens borgere arbejde med, hvordan Rådhusparken kan omdannes til at være et attraktivt og grønt byrum for hele byen. I løbet af sommeren 2016 foregik spændende arrangementer i parken, hvor borgere og foreninger tog initiativ til og blev inviteret til at bruge parken til aktiviteter.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer til Rådhusparken?

Send os en mail på raadhusparken@gladsaxe.dk eller kontakt os på telefon på:

Daniel 39 57 58 88

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Rådhusparken