Samtalemiddag i Rådhusparken

Rådhusparken var i 2016 ramme for en sommer fyldt med spændende aktiviteter. Som opstart var der samtalemiddag for Gladsaxes borgere tirsdag 28. juni 2016, hvor der blev inviteret på både tapas- og samtalemenu.

På denne tirsdag aften lød opfordringen ”Kom og hjælp med at skabe en god aften”. Borgerne hjalp med opsætning af borde og opdækning. Nogle havde blomster med fra haven og andre gjorde en stor indsats ved den efterfølgende afrydning.

Ved ankomsten blev alle gæster sat sammen med en person, de ikke kendte. Herefter fik de en samtalestarter (stikord), som en samtale kunne udspringe fra. Der var officiel velkomst ved Borgmester Karin Søjberg Holst (A) og efterfølgende introduktion til aftenen af værten Nadja Pass (medstifter af Borgerlyst og medudvikler af metoden Samtalesaloner). Herefter blev de fremmødte instrueret i en Samtalekvadrille. Det var tre korte samtaler med forskellige partnere ud fra tre spørgsmål om Gladsaxe som Nadja løbende uddelte.

Efter denne start, som nok var lidt overrakende for mange, blev deltagerne placeret ved de tre langborde dækket med lækker tapas, og der kunne tages hul på samtalemenuen. I baggrunden trak en mørk sky sig ind over arrangementet, og den gav regn - netop som fadene blev sendt rundt. Gæsterne blev dog tappert siddende, og var fortsat engagerede i samtalerne, som tog udgangspunkt i begrebet "mødesteder", men som nok også handlede en smule om regnvejret. Mange deltagere havde heldigvis medbragt regnjakke eller paraply, så den gode stemning druknede ikke i regnen.

Solen kom frem bag skyerne, mens Trine Henriksen (Ø, formand for §17, stk. 4 - udvalget*) fortalte om udvalgets arbejde med byliv og klimatilpasning, og om de omdannelser Rådhusparken og de omgivende byrum står overfor i fremtiden, når letbanen skal anlægges og Rådhusparken indgå i Gladsaxe Kommunes klimatilpasning.

Som afrunding på aftenen blev alle opfordret til at skrive deres vigtigste tanke fra aftenen- deres ønske til fremtidens Rådhuspark -  på et visionsæble, som blev hængt op på et af parkens gamle æbletræer.

Sommeren over kunne visionsæblerne læses af forbipasserende og deltagere i sommerens andre aktiviteter. Ønskerne fra visionsæblerne bliver samlet og lagt her på hjemmesiden.

* Et udvalg, som består af borgere, politikere og fagpersoner, som har en rådgivende funktion i forbindelse med byliv i klimatilpasningsprojekt áf Buddinge området.

Gladsaxe Bladet bragte en artikel om samtalemiddagen 12. juli. Læs artiklen her.

Klik på videoen øverst på siden for at se en film fra aftenen. Herunder kan du se billeder.

Rådhusparken