Aktiviteter i Rådhusparken 2016

Rådhusparken er i dag det grønne centrum i Gladsaxe Kommune. Med den centrale placering og store grønne arealer, har Rådhusparken potentiale til at blive en interessant attraktion og et samlingssted for hele Gladsaxe Kommune. Letbanen kører den første tur i 2023, og får en station lige ved Rådhusparken. Oversvømmelserne ved Buddinge Station skal mindskes, og her spiller Rådhusparken en vigtig rolle, i at holde vandet tilbage. Rådhusparken skal derfor omdannes.

I de kommende år vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med kommunens borgere arbejde med, hvordan Rådhusparken omdannes til at være et attraktivt og grønt byrum for hele byen.

Sommerens aktiviteter var startskuddet til kommende aktiviteter og tiltag, og har givet viden om brugen af det midlertidige inventar og brugernes fremtidsforestillinger om Rådhusparken. Denne viden kan bruges til fremtidige eksperimenter og aktiviteter i parken samt bidrage til rammesætning for de endelige løsninger, når principper for Rådhusparkens omdannelse skal besluttes.

 

Fysisk inventar i Rådhusparken

Sommerens aktiviteter i Rådhusparken var centreret om midlertidigt fysisk inventar. Gladsaxe Kommune opsatte et overdækket telt med lukkede, aftagelige sider som et midlertidigt samlingssted i Rådhusparken. I teltet stod borde og bænke klar til brug og en reol med bøger og legetøj til fri afbenyttelse. Uden for teltet stod en informationsstander med skilte om aktiviteterne i Rådhusparken, en postkasse til aflevering af svarark og fire ekstra skraldespande.

Desuden stillede Gladsaxe Kommune borde, bænke og havestole til rådighed forskellige steder i Rådhusparken og inviterede borgerne til at benytte inventaret. Det midlertidige inventar var frit tilgængeligt i hele perioden for deltagere i de planlagte aktiviteter og for personer der opholdte sig i Rådhusparken uafhængigt af Gladsaxe Kommunes initiativer.

Tre steder i Rådhusparken stod møbelstationer med borde og bænke med opfordring til at bruge møblerne og stille dem på plads efter brug. Det var en afprøvning af brugernes brug af de flytbare møbler og teltet, og samtidig en afprøvning af et tiltag baseret på tillid; at det fysiske inventar var frit opsat i parken uden opsyn, men med opfordring til at bruge det.

 

Picnic i parken og foreningsaktiviteter

Aktiviteterne havde en tydelig markering af start og afslutning. Aktiviteterne blev skudt i gang med et opstartsarrangement 28. juni, der bestod af en samtalemiddag for borgere, politikere og repræsentanter fra foreninger, og sluttede med kommunens årlige Gladsaxedag 27. august.

Sommeren havde fokus på nye dialogformer. Gladsaxe Kommune inviterede til dialog gennem arrangementer med fokus på deltagernes brug af Rådhusparken og samtaler deltagere imellem gennem to spor; spor 1: Picnic i parken og spor 2: Foreningsaktiviteter. Aktiviteterne i spor 1 tæller den indledende samtalemiddag, picnics og to fællespicnics. I spor 2 afholdte lokale foreninger og organisationer arrangementer i parken. Seks foreninger og institutioner viste interesse i at afholde arrangementer. Saya Yoga arrangerede udendørs yoga på alle lørdage med godt vejr, kaninforeningen Glad Kanin afholdte kaninhop-stævne med et flot fremmøde og folkedanseforeningen Glad Dans stod for åben træning i folkedans i forbindelse med fællespicnicen i august. Dansen måtte dog rykkes til Telefonfabrikken på grund af regnvejr. Buddinge Kirke flyttede en søndagsgudstjeneste ud i teltet med 40 fremmødte. FDF Buddinge arrangererede Legens Dag i starten af august. Arrangementet blev ikke afholdt, da der ikke dukkede deltagere op på aftenen. Punjabi Kulturforening stod for en sportsfestival i Rådhusparken søndag 28. august.

Gladsaxedagen 27. august markerede afslutningen på sommerens aktiviteter. På Gladsaxedagen kunne borgerne høre om sommerens aktiviteter og skrive deres tanker om en god park på et postkort til Gladsaxe Kommune. Det foregik i Bibliotekshaven, der havde officiel åbning på Gladsaxedagen.

 

En sommer med liv i Rådhusparken

Sommerens aktiviteter har trukket mange mennesker til Rådhusparken. I løbet af sommerens deltog ca. 400 mennesker i aktiviteterne i Rådhusparken. I løbet af sommeren har flere mennesker desuden brugt det midlertidige inventar til at spise frokost i parken, ansatte i Gladsaxe Kommune har brugt teltet som alternativt mødelokale, en gruppe lokale borgere har afholdt en større sommerfest i teltet og en tidligere ansat på rådhuset har holdt afskedsreception med borde og bænke mellem æbletræerne.

Her kan du se opsamling på sommerens aktiviteter:

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Rådhusparken