Klimatilpasning - sammen bliver vi klogere

Boligafdelingerne Kildeparken, Kildevænget og Marielyst har tilpasset sig klimaforandringerne og  gennemført omfattende projekter, der skal sende regnvandet direkte i jorden frem for i kloakken.

Der er gravet grøfter, lavninger, bakker og søer, som skal tage hånd om regnvandet. Men det betyder også stejle skrænter, grøfter tæt på fortov og lavninger, hvor der står permanent vand.

Og hvordan plejerne man egentlig de nye arealer? Det er der ikke ret mange, der har erfaringer med endnu.

 

Derfor holdt vi en fælles workshop 31. august 2016, hvor driftsfolk fra boligafdelinger, fagfolk fra Gladsaxe Kommune og eksterne rådgivere mødtes og delte udfordringer og fandt fælles løsninger.

Workshoppen viste at der er behov for nye arbejdsgange, nyt udstyr og en forventningsafstemning med beboerne, når de nu skal vende sig til vilde grøftekanter og bakket terræn frem for store jævne græsarealer.

Arrangementet er en del af Gladsaxe Kommunes KlimaKlar-netværket for driftsfolkene i boligforeningerne.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Nyheder