Nyttehaver i Værebro

Social balance gennem havearbejde og regnvand

I 2014 indviedes 39 nyttehaver i Værebro Park. Nyttehaverne er en del af projektet ”Social balance i Værebro Park”, der skal være med til at tage hånd om nogle af de udfordringer, Værebro har som et socialt belastet boligområde. I nyttehaverne kan beboere fra Værebro mødes på tværs af sociale og kulturelle skel over noget så simpelt som havearbejde.

Udover at være et socialt projekt, er der også fokus på miljøet. Haverne bliver vandet med tagvand fra nærliggende garager. Fra garagerne løber vandet ned i store opsamlingsbassiner, hvor det bliver renset og efterfølgende kan pumpes op med store gammeldags vandpumper. De gammeldags vandpumper har tydeligvis også været et hit hos børnene og kan være med til at give området ekstra liv.

For at sikre at beboerne føler et ejerskab over nyttehaverne har man sørget for, at de har stor medbestemmelse. Der er blevet etableret en nyttehaveklub, som organiserer arbejdet i de 39 populære haver, og der kan plantes alle typer af planter i op til en meters højde. En af de eneste regler er, at der ikke må bygges private skure omkring haverne, hvilket ville afskærme dem fra andre haver og modvirke projektets ånd.

Projektet er et samarbejde imellem Gladsaxe Kommune, boligselskabet GAB og boligafdelingen Værebro Park

Grønsager og fællesskab i Værebro

At skabe liv og fællesskab i hverdagen er vores allesammens ansvar. Medlemmerne af Værebro Nyttehaveklub har taget denne udfordring op og gødet jorden for både planter og det sociale liv på tværs af køn, alder, religion og nationalitet

Læs mere

560 hustande håndterer regnvandet lokalt i fælles projekt

Det nye anlæg til regnvandshåndtering i Marielyst er med til at løfte hele Marielyst-kvarteret med grønne regnvandsløsninger. Projektet vil både gøre området mere attraktivt, samtidig med at tiltagene fungerer som skybrudssikring og regnvandsopsamling.

Læs mere
Regnvandsprojekter