Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Onsdag 28. november 2018

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser langs åen ved skybrud.

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Gladsaxe Kommune har 30.10.2018 vedtaget at fremlægge forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å sammen med Miljøvurdering af planforslaget til offentlig høring. Den offentlige høring slutter 24. januar 2019.

 

 

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Sedimentafvanding ved rostadion

Ansøgning om miljøgodkendelse af anlæg til sedimentafvanding ved Rostadion

Læs mere

Det sker i
Gladsaxe

Kalender
Miljø og klima