Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Onsdag 28. november 2018

Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup

Harrestrup Å -systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser langs åen ved skybrud.

Forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å

Gladsaxe Kommune har 30.10.2018 vedtaget at fremlægge forslag til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å sammen med Miljøvurdering af planforslaget til offentlig høring. Den offentlige høring slutter 24. januar 2019.

 

 

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Offentliggørelse af nyt regulativ for jord

Tirsdag 13. marts 2018

Gladsaxe Kommune ønsker at medvirke til en nem og ukompliceret håndtering af overskudsjord i forbindelse med gravearbejder langs Ring 3, og derfor har vi udarbejdet et nyt regulativ om jord. Regulativet er gældende fra 1. april 2019. Samtidig offentliggør vi et baggrundsnotat om fritagelse fra analysepligt.  

 Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere regulativ fra 2012 er, at jord fra vejareal (og kommende vejareal) langs Ring 3 i Gladsaxe kun skal prøvetages og analyseres før det flyttes, hvis der er mistanke om, at jorden er kraftig forurenet.

Læs mere

Sedimentafvanding ved rostadion

Ansøgning om miljøgodkendelse af anlæg til sedimentafvanding ved Rostadion

Læs mere

Det sker i
Gladsaxe

 • Den store fortælling

  d. 26/5 kl. 15

  Klassisk musik, bibelfortællinger og kunst. Dorthe Zielke (trompet) og Søren Johannsen (orgel). Billetter: 50 kr

  Læs mere

 • Musik for alt og orgel

  d. 26/5 kl. 15

  Annette Lindbjerg Simonsen, alt Jørgen Ellegård Frederiksen, orgel og klaver Brahms: Vier ernste Gesänge Leif Kayser: 3 Salmi, Hymne til Hertug Knud

  Læs mere

Kalender
Miljø og klima