Grundvand og drikkevand

Hvad er grundvand og hvad bruger vi grundvandet til?
Grundvand er vand, der ligger under jorden i små hulrum. Grundvandet pumper vi op og benytter som drikkevand. I Gladsaxe Kommune ligger det grundvand, som vi bruger til drikkevand, mellem 20 og 100 meter under jordoverfladen. Oppumpet grundvand filtreres og iltes på Søborg og Bagsværd Vandværk, hvorefter det kan bruges til drikkevand. Grundvandet i Gladsaxe benyttes til drikkevand enten af os selv eller i nabokommunerne.

Det er Novafos, der står for oppumpning og levering af rent drikkevand i Gladsaxe. I tæt samarbejde med Novafos kontrollerer Gladsaxe Kommune løbende kvaliteten af grundvand og drikkevand.

Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter Novafos op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35 – 50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt. Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent grundvand. Nye boringer er dyre at etablere, og i byområder er det så godt som umuligt at finde nye egnede områder til oppumpning af rent grundvand.

Gladsaxe Kommune har en Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune sammen med Novafos, HOFOR, Region Hovedstaden og nabokommuner vil udføre for at beskytte grundvandsressourcen i kommunen, så vi også i fremtiden kan indvinde rent grundvand til drikkevandsformål i kommunen.

Her kan du se hele indsatsplanen  og en oversigt over de indsatser, som planen indeholder.

Gladsaxe Kommune har d. 23. maj 2019 ført tilsyn med Bagsværd og Søborg vandværker og de indvindingsboringer der hører til vandværkerne. Tilsynene var ordinære tilsyn, udført efter reglerne i vandforsyningsloven.

Bagsværd Vandværk, der er etableret i 2015, fremstår generelt meget flot, velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune havde ingen væsentlige bemærkninger omkring vandværket eller indvindingsboringerne. Yderligere oplysninger kan ses i tilsynsbrevet og tilsynsskemaet:

Tilsynsbrev tilsyn med Bagsværd Vandværk

Tilsynsskema Bagsværd Vandværk

Søborg Vandværk, der er etableret i 1910, fremstår i forhold til sin alder velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune havde ingen væsentlige bemærkninger omkring vandværket eller indvindingsboringerne. Det er planlagt, at der skal etableres overbygninger på boringerne i 2020. Yderligere oplysninger kan ses i tilsynsbrevet og tilsynsskemaet:

Tilsynsbrev tilsyn med Søborg Vandværk 

Tilsynsskema Søborg Vandværk

Tilsyn med kommunens vandværker

Tirsdag 11. juni 2019

Gladsaxe Kommune har d. 23. maj 2019 ført tilsyn med Bagsværd og Søborg vandværker og de indvindingsboringer der hører til vandværkerne. Tilsynene var ordinære tilsyn, udført efter reglerne i vandforsyningsloven.

Bagsværd Vandværk, der er etableret i 2015, fremstår generelt meget flot, velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune havde ingen væsentlige bemærkninger omkring vandværket eller indvindingsboringerne. Yderligere oplysninger kan ses i tilsynsbrevet og tilsynsskemaet:

Tilsynsbrev tilsyn med Bagsværd Vandværk

Tilsynsskema Bagsværd Vandværk

Søborg Vandværk, der er etableret i 1910, fremstår i forhold til sin alder velholdt og veldrevet. Gladsaxe Kommune havde ingen væsentlige bemærkninger omkring vandværket eller indvindingsboringerne. Det er planlagt, at der skal etableres overbygninger på boringerne i 2020. Yderligere oplysninger kan ses i tilsynsbrevet og tilsynsskemaet:

Tilsynsbrev tilsyn med Søborg Vandværk 

Tilsynsskema Søborg Vandværk

Vand