Grundvand og drikkevand

Hvad er grundvand og hvad bruger vi grundvandet til?
Grundvand er vand, der ligger under jorden i små hulrum. Grundvandet pumper vi op og benytter som drikkevand. I Gladsaxe Kommune ligger det grundvand, som vi bruger til drikkevand, mellem 20 og 100 meter under jordoverfladen. Oppumpet grundvand filtreres og iltes på Søborg og Bagsværd Vandværk, hvorefter det kan bruges til drikkevand. Grundvandet i Gladsaxe benyttes til drikkevand enten af os selv eller i nabokommunerne.

Det er Novafos, der står for oppumpning og levering af rent drikkevand i Gladsaxe. I tæt samarbejde med Novafos kontrollerer Gladsaxe Kommune løbende kvaliteten af grundvand og drikkevand.

Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter Novafos op dybt nede fra undergrunden. Det tager som regel naturen 35 – 50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt. Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent grundvand. Nye boringer er dyre at etablere, og i byområder er det så godt som umuligt at finde nye egnede områder til oppumpning af rent grundvand.

Læs om forurening af grundvand

Vand