3000 børn og voksne til fælles idrætsdag

Det er igen blevet tid til den årlige idræts- og bevægelsesdag for alle 0.-3. klasser. Idrætsdagen finder i år sted torsdag 23. maj kl. 10-16 på de grønne arealer ved Isbanevej.

Det er 35 år siden, at idrætsdagen blev afviklet første gang under målsætningen: 1.000 børn på Bagsværd Stadion. Allerede det første år blev målsætningen opfyldt, og efter 25 år måtte idrætsdagen flyttes til større arealer på Gladsaxe Stadion.

Det er Sportsudvalget for skolerne, der planlægger og afvikler idrætsdagen. Sportsudvalget er også med til at afvikle dagen sammen med ældre elever som dommere og hjælpere. De har inden dagen fået grundig introduktion i de forskellige aktiviteter, og også tips om, hvordan de kan hjælpe de mindre børn igennem aktiviteterne, så alle får en god dag.

Grundige forbredelser
Inden idrætsdagen går i gang har børn og voksne forberedt sig til dagen. Det er ikke kun forberedelser med, hvem der har meldt sig til de forskellige aktiviteter, og hvor skolens opholdssted er på dagen. Som supplement til undervisningen op til idrætsdagen er der udarbejdet læringsmål, hvor overskriften er ”Kampgejst”. Det handler grundlæggende om, at alle skal kunne se sig selv i en aktivitet og også om, hvordan modstanderne skal opleve en aktivitet. Gennem arbejdet med ”Kampgejst” som læringsmål, sætter eleverne sig selv i både med- og modspillerens sted.

3000 børn tilmeldt
I år har næsten 3.000 børn og voksne fra alle ti skoler meldt sig til idrætsdagen, og der er meldt hold til både rundbold, fodbold, høvdingebold og 4-kamp. I alt er der meldt 151 hold til høvdingebold, 143 hold til fodbold, 39 hold til rundbold og 33 hold til 4-kamp.

Olympiadeleg, Stjernetræf, Stafet-banen og Street-banen er alle frie aktiviteter, som børnene kan prøve lige så mange gange, de vil uden tilmelding. Det gælder bare om at have god tålmodighed i køerne.

Borgmester Trine Græse holder den officielle åbningstale, der er fælles opvarmning og idrætsdagssangen synges af alle deltagerne i idrætsdagen. Læs meget mere om idrætsdagen og Sportsudvalgets mange aktiviteter gennem hele skoleåret på www.gladsaxe.dk/sportsudvalget 

Borger