Afgørelser efter naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven ifm. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø

De første dispensationer og tilladelser indenfor natur- og miljøområdet er nu givet til det ansøgte projekt vedr. opgradering af rostadion på Bagsværd Sø.

Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø ønskes opgraderet for at tilgodese eliteidrætten, breddeidrætten og områdets mange øvrige brugere. Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser.                       

Gladsaxe Kommune har den 13. marts 2018 meddelt fire dispensationer efter naturbeskyttelseslovens § 3, § 16 og § 17 samt en spildevandstilladelse og miljøgodkendelse efter henholdsvis miljøbeskyttelsesloven § 28 og § 33.  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med den 10. april 2018.

Læs mere her.

Borger