Aktiv og grøn fremtid for den gamle politigård

Gladsaxe har udskrevet en arkitektkonkurrence for den tidligere politigård på Fremtidsvej. Området skal blive en aktiv, levende og grøn byport i Buddinge for alle borgere.

Gladsaxe har nu udskrevet en arkitektkonkurrence om, hvordan området omkring Fremtidsvej 1 skal udvikles som en ny byport i Buddinge. Gladsaxe Kommune købte i begyndelsen af 2018 grunden, som i øjeblikket huser blandt andet den tidligere politigård og en afdeling af Østre Landsret.

Meget mere end et sundhedshus
Gladsaxe vil blandt andet etablere et helt nyt sundhedshus på området, men det skal også være udgangspunkt for nytænkende og bæredygtig arkitektur med levende og aktive byrum for alle byens borgere. Det skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og godt tilpas. Derfor skal bylivet ikke blot tage udgangspunkt i etablering af et nyt sundhedshus og dets besøgende. Det skal også skabe gode rammer for alle de pendlere, handlende og besøgende til de mange offentlige funktioner i området.

Synergi ved at samle funktioner
Byrummet ved Fremtidsvej skal tage afsæt i det menneskelige møde og i et sundt og aktiv liv. Der skal derfor etableres imødekommende bebyggelse og varierende byrum, som inviterer til både fordybelse og forskellige former for aktiviteter, også for de, der ikke har et ærinde i Sundhedshuset. De øvrige funktioner på Fremtidsvej 1 skal støtte op om dette, så det bliver et fælles mødested i synergi med GladsaxeLiv på alle ugens dage. Herudover skal der også tages specifik stilling til muligheden for at placere et nyt Beskæftigelseshus sammen med Sundhedshuset med afsæt i de potentielle synergier, der kan være ved en samtænkning af de to funktioner på Fremtidsvej 1. Endvidere er det tanken, at der skal etableres en café, der kan understøtte såvel et flow i Sundhedshuset som byliv generelt i området.

Grønt, levende og åbent
Det levende grønne miljø med træer og beplantning skal være en gennemgående del af oplevelsen ved at se området og være i det. Det grønne skal integreres i både bebyggelse og byrum og understøtte Gladsaxes vision om være en grøn og levende by. Det arkitektoniske udtryk skal være markant og med rod i en bæredygtig tankegang. Der skal lægges vægt på at skabe fysiske og visuelle sammenhænge mellem bygninger og udearealer. Derfor skal særligt facadeudtryk være imødekommende og åbne, så bygningens funktioner bliver synlige udefra, og der opstår en naturlig vekselvirkning mellem inde og ude.

Skal give bud på helhed og konkret byrum
Konkret skal arkitektkonkurrencen besvare to spørgsmål. For det første skal der gives nogle gode svar på, hvordan området som helhed kan fungere i forhold til forskellige funktioner og deres indbyrdes relationer og mødet med omgivelserne.  Det vedrører blandt andet, hvilke funktioner der med fordel kan tilføres området, hvilken tæthed der passer til området i forhold til bebyggelsesprocent, støj, naboer, bygningshøjder, byrum, mødet med omgivelserne, parkeringsbehov med mere, samt hvordan bæredygtighed og klimatilpasning kan indgå i den samlede løsning.

For det andet skal arkitektkonkurrencen forsøge at konkretisere byrum og bygningsvolumener. Det skal blandt andet ske i relation til bearbejdning af niveauspringet fra Fremtidsvej 1 mod Buddingevej og en ny adgangsvej fra Buddingevej. Der skal også ses på udformning af facadeudtryk og indretning af varierede byrum med aktiverende opholds- og udearealer.

Tre teams udvalgt til at komme med bud
Gladsaxe Kommune har udvalgt tre teams til at komme med forslag til udviklingen af området omkring Fremtidsvej 1, og de udvalgte teams er:

 

  1. Hovedrådgiver Lendager Group med underrådgiverne TRANSFORM og Dansk Energi Management
  2. Totalrådgiver AART architects med underrådgiverne Niras A/S og Møller & Grønborg A/S
  3. Totalrådgiver 3XN med underrådgiverne GXN, Buro Happold og Opland

 

Arkitektkonkurrencen vil løbe hen over de kommende måneder, og det er forventningen, at det vindende konkurrenceforslag kan offentliggøres i starten af maj måned 2019, hvorefter der skal udarbejdes et lokalplanforslag for området og et endeligt byggeprogram.


Se konkurrenceprogrammet her. (Opdateret 31. oktober 2018)

Se bilaget til konkurrenceprogrammet her.

Borger