Aktivt møde mellem grundejere og Byråd

Grundejerforeningerne i Gladsaxe mødte Byrådet og fagfolk til en aften med snak om blandt andet ny madaffaldsordning, internetdækning og letbanen, foruden svar på grundejernes spørgsmål

Mandag 18. marts holdt Byrådet sit årlige møde med Gladsaxes grundejerforeninger på Gladsaxe Rådhus. Det er efterhånden en mangeårig tradition, som giver grobund for et godt samarbejde. Og med omkring 100 deltagere i alt, så var der fyldt godt op i rådhusets forhal.

- Det betyder rigtig meget – både for os byrådsmedlemmer og for medarbejderne på rådhuset - at have et godt samarbejde med jer.  For vi tror på, at de bedste løsninger er dem, som vi skaber i fællesskab. Derfor er vi også utrolig glade for, at I har taget jer tid til at mødes med os her i aften, sagde borgmester Trine Græse ved aftenens møde.

Fra madsortering til letbane
Årets temaer for mødet var internetdækning, ny ordning for sortering af madaffald i parcel- og rækkehuse samt Hovedstadens Letbane. Repræsentanterne fra Gladsaxes grundejerforeninger kunne derfor høre oplæg om de enkelte temaer, ligesom der efterfølgende var mulighed for at få en snak med oplægsholdere og politikere fra Byrådet om emnerne.

Svar på spørgsmål
Som altid var der også mulighed for, at grundejerforeningerne på forhånd kunne stille spørgsmål, som de fik svar på inden mødet. Med emner lige fra parkeringsforhold over vejtræer til bredbåndshastighed, så kom spørgsmålene vidt omkring. Alle spørgsmål og svar kan ses på gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede – her er der også slides fra aftenens oplæg.

Se slides fra aftenens oplæg samt svar på grundejerforeningernes spørgsmål på gladsaxe.dk/grundejerforeningsmoede

Borger