Bagsværd Bymidte blevet grønnere

Godt 750 m2 asfalt og anden belægning er blevet ryddet i Bagsværd Bymidte, og 7800 stk. stauder, græsser og forårsløg og 15 nye træer er nu flyttet ind på Bagsværd Hovedgade, Bindeleddet og Vadstrupvej.

De nye små planter får hjælp af et planteværn omkring bedene, der fjernes igen om et par år når bedene er vokset til.

Beplantningen er naturpræget med en blanding af hjemmehørende arter, længeblomstrende stauder og vintergrønt bunddække, der sikrer frodighed året rundt. Til foråret kan du bl.a. finde martsviol, kærmindesøster og hulkravet kodriver; om sommeren blomstrer akeleje, røllike, smalbladet klokke, gederams, storkenæb, torskemund, krydderurter som salvie, citronmelisse, merian og timian; til efteråret blomstrer høstanemone, skovasters, kæmpeskælhoved, staudesalvie, blåhat, sankthansurt; og til vinter står de større græsser med deres svajende aks, indtil det hele bliver skåret ned til foråret og begynder forfra igen.

Der sættes nye bænke og siddemuligheder i bymidten til efteråret.

En grønnere bymidte er første skridt i realiseringen af ’Helhedsplan for Bagsværd Bymidte’. Planen sætter retning for, hvordan Bagsværd Bymidte kan udvikles hen i mod en levende bymidte med et grønt handelsstrøg og gode møde steder. En grønnere og mere levende bymidte er en del af strategien ’Vores grønne Gladsaxe’, der skal styrke de grønne værdier og oplevelser i Gladsaxe, og ’Gladsaxe-strategien’, der sætter en grøn og bæredygtig vækst- og velfærdsdagsorden.

Borger