Borgmesteren lagde buket til ære for frihedskæmpere

I forbindelse med Danmarks befrielse lagde borgmester Trine Græse en buket på byråds vegne ved mindestenen på Gladsaxe Kirkegård for de faldne frihedskæmpere.

Kort efter befrielsen 4. maj 1945 blev tre frihedskæmpere begravet på Gladsaxe Kirkegård under denne mindesten, som blev rejst for midler tilvejebragt ved en indsamling blandt borgerne i Gladsaxe Kommune.

På stenen står navnene på frihedskæmperne: Mogens Seierøe Nielsen, Gunnar Bernhard Malling Kiær og Børge Walther Helmer Clausen og teksten De faldt for Danmarks Sag den 15. April 1945. Drenge i Drenge som døde. I tændte for Danmark i dybeste Mulm en lysende Morgenrøde.

4. maj 2019 mindedes borgmester Trine Græse på byrådets vegne de faldne ved at lægge en buket ved stenen.

 

Borger