Byggeriet af Hovedstadens Letbane går i gang

Nu begynder arbejdet med at anlægge hovedstadens nye letbane. Letbanen er central for udviklingsplanerne i kommunerne langs strækningen og vil løfte den kollektive trafik på tværs af hele Region Hovedstaden, når den står klar i 2025. Anlægsperioden vil dog medføre gener og trafikale udfordringer.

De første tegn på Hovedstadens Letbane vil i løbet af efteråret kunne ses langs Ring 3. I Glostrup skal der opføres et kontrol- og vedligeholdelsescenter, hvorfra letbanen skal styres, og hvor tog kan rengøres og vedligeholdes. I Brøndby begynder arbejdet med at anlægge en stibro over Ringstedbanen, og ved Buddinge Station tages der fat på at bygge en ny fodgængertunnel. Desuden skal ledningerne under jorden flyttes og omlægges langs hele strækningen, så der kan gøres plads til letbanebyggeriet.

Dermed går arbejdet med Hovedstadens Letbane for alvor i gang. Når letbanen står klar til brug i 2025, kommer den til at køre mellem Lyngby og Ishøj og binde seks S-togs-linjer sammen på tværs af hovedstaden.

”Vi glæder os til at tage fat på byggeriet af Hovedstadens Letbane, som vil løfte infrastrukturen og udvikle områderne langs letbanen. Men inden vi kan få glæde af letbanen, skal den bygges, og vi ved, at det kan medføre gener for borgerne,” siger projektdirektør Patrik Magnusson fra Hovedstadens Letbane.

Anlægsarbejdet vil særligt kunne mærkes hos de mange trafikanter på langs og tværs af Ring 3. Kommunerne langs strækningen og Vejdirektoratet har derfor indgået et samarbejde, som skal sikre aktuel og pålidelig trafikinformation, så trafikanterne får de bedste muligheder for at tilrettelægge deres kørsel i perioden. Der stilles desuden en række krav til entreprenørerne om, at de eksempelvis ikke må ombygge bestemte kryds samtidig.  

”Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne i anlægsfasen. Arbejdet kommer dog til at flytte meget rundt i perioden, så det vil ikke være de samme strækninger, der påvirkes meget i hele perioden,” forklarer Patrik Magnusson.

Eksempler på anlægsarbejde i 2018

 • Rydning af området ved det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup
 • Sti-bro over Ringstedbanen i Brøndby
 • Fodgængertunnel ved Buddinge St.
 • Omlægning af forsyningsledninger langs hele linjeføringen

Læs mere om Hovedstadens Letbane på www.dinletbane.dk

Se linjeføringskort.

Pressekontakt
Hovedstadens Letbanes kommunikationsafdeling
E-mailadresse: presse@dinletbane.dk
Telefonnummer: 72 42 49 01

Fakta om Hovedstadens Letbane

 • Hovedstadens Letbane anlægges over 28 kilometer mellem Lundtofte nord for Lyngby og Ishøj.
 • Linjen vil omfatte 29 stationer og vil blandt andet forbinde DTU i Lyngby med Herlev og Glostrup Hospitaler.
 • Letbanen går på tværs af S-togslinjerne i den såkaldte fingerplan, og der er mulighed for omstigning til S-tog på seks stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.
 • Hovedstadens Letbane forventes at åbne i 2025.
 • Ifølge prognoserne vil letbanen skulle transportere flere passagerer end Kystbanen, nemlig 13–14 mio. om året.
 • Bag letbaneprojektet står staten ved Transport- Bygnings- og Boligministeriet, Region Hovedstaden og de 11 kommuner Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre og Høje-Taastrup.

Fakta: Det gør vi for at mindske gener

Her ses en række eksempler på, hvordan parterne bag projektet forsøger at mindske gener for omgivelserne.

 • Der er indført restriktioner i aftalerne med entreprenørerne, så nogle vejkryds ikke må ombygges samtidigt, for at sikre trafikanternes omkørselsmuligheder.
 • Busserne får forkørselsret og særlige spor, så de bedre kan komme frem.
 • Cyklisterne bliver ledt sikkert forbi vejarbejderne, adskilt fra bilerne og med begrænset omkørsel.
 • Der er nedsat en gruppe med politi, brandvæsen og beredskab, som skal sørge for, at udrykningskøretøjer altid kan komme frem.
 • Byggeriet skal foregå inden for normal arbejdstid om muligt.
 • Eksisterende støjskærme genopsættes, så snart byggeriet tillader det.

Borger