Dispensation fra søbeskyttelses- og skovbyggelinjen

Gladsaxe Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 16, stk. 1 og § 17, stk. 1 til etablering af nyt byggeri som erstatning for en eksisterende bygning på matrikel nr. 11h og 11d Bagsværd, Nybrovej 370.

Læs mere her.

 

Borger