Du kan glæde en frivillig med Gladsaxe Integrationspris 2019

Er der en person eller en gruppe i din omgangskreds, som varetager frivilligt arbejde for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe, og som du synes, har ydet en særlig indsats? Så skal du måske indstille vedkommende til Gladsaxe Kommunes nystiftede Integrationspris.

Prisen skal anerkende og styrke integrationsarbejdet i frivillige foreninger, klubber, virksomheder mv. til glæde for den enkelte og samfundet.

Hvem kan nomineres?
Prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats, som har medvirket til væsentligt at forbedre integrationen i Gladsaxe Kommune. Prisen kan gives til en person, gruppe af personer, virksomhed, forening eller organisation. Det centrale er, at den frivillige indsats, der ønskes belønnet, er knyttet til og er ydet i Gladsaxe Kommune.

Den indstillede person eller gruppe behøver altså ikke at være bosat i kommunen, så længe indsatsen, der gives, kommer Gladsaxeborgere til gavn. Men en virksomhed, forening eller organisation skal have adresse i Gladsaxe Kommune.

Der vil blive lagt vægt på, at prismodtageren:
• Er engageret i, at nydanske borgere i Gladsaxe Kommune bliver integreret på arbejdsmarked
• Arbejder vedholdende og engageret med indsatsen
• Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration
• Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen
• Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder
• Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer
• Arbejder med at nydanske børn får mulighed for at deltage i det lokale idræts- og foreningsliv
• Er engageret i at mennesker kan mødes på tværs af forskellig kultur og religion mv.

Hvordan indstiller jeg en kandidat til prisen?
Borgere, virksomheder, foreninger og organisationer med adresse i Gladsaxe Kommune kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen skal være kort, præcis og begrundet. Der skal være tale om en frivillig ulønnet indsats, og man kan ikke indstille ansatte i Gladsaxe Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutter hvem der skal hædres med prisen, der overrækkes af borgmesteren i efteråret 2019.

Har du spørgsmål til prisen eller indstillingen af kandidater, så kontakt chefkonsulent Birgitte Vallø på sofbva@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 57 18.

Du skal sende dit forslag senest 23. august kl. 12 på mail til Social- og Sundhedsforvaltningen på: ssf@gladsaxe.dk, med overskriften ’Integrationspris’.

Borger