En hjælpende hånd til insekter og blomster

Gladsaxe er netop nu ved at slå det vilde naturgræs flere steder. Det har givet spørgsmål fra borgere, som er bekymrede for bier og andre insekter. Men faktisk er tiltaget en hjælp til netop insekter og blomstrende urter


Visse steder hjælper dyr med at holde naturgræsset nede, så blomstrende urter kan spire frem til gavn for insekter.

Undrer du dig over, at Gladsaxe slår det vilde naturgræs, når vi gerne vil hjælpe bier og andre insekter? Så er du ikke alene, for Gladsaxe har fået en række henvendelser fra borgere, som tænker på insekternes levesteder. Men faktisk er det en hjælpende hånd til højere biodiversitet.

Gode levesteder for blomster og bier
I Gladsaxe arbejder vi for en varieret og grøn by med plads til en mangfoldig og oplevelsesrig natur. Derfor har vi gennem de seneste år omlagt flere og flere arealer til naturgræs eller til mere naturprægede staudebede. Naturgræsset har stor værdi for bier, sommerfugle og øvrige insekter, og jo flere forskellige urter, der er i naturgræsset, des flere gode levesteder er der. I Gladsaxe har vi en god næringsrig jord, der giver rigtig gode vækstbetingelser for græsset. Faktisk så gode, at de udkonkurrerer alle de blomstrende urter, der ofte kun er 1 eller 2 årige. Derfor skal naturgræs slås 1-2 gange om året, så der igen bliver plads til, at de mere lyskrævende, blomstrende urter kan spire frem.

Dyr og maskiner klarer opgaven
I større naturområder kan opgaven klares af græssende dyr, som mange eksempelvis har oplevet på Radiomarken, hvor en gruppe får står for naturplejen. Andre steder er vi nødt til at tage maskiner til hjælp. Vi slår som udgangspunkt i juli måned - dog afhængig af hvilke arter, vi ønsker at fremme, og hensynene på den enkelte lokalitet. I flere af vores naturområder fjerner vi også fx slættet, når det er tørt og frøene er drysset af. Det gør vi for at fjerne næring fra jorden, så der bliver gode betingelser for både blomster og bier.


Gladsaxe har omlagt flere områder til natugræs eller vilde staudebede. Her et forsøgsområde i Rådhusparken.

Borger