Få støtte til integrationsfremmende fritidstilbud

Integrationsrådet i Gladsaxe har en pulje, hvor du kan søge støtte til initiativer, der fremmer integrationen i Gladsaxe

Integrationsrådet i Gladsaxe støtter via puljen Fritidsliv og Integration de initiativer og aktiviteter i Gladsaxe, som kan skabe fritidstilbud, der fremmer integrationen. Integrationsrådet lægger vægt på forslag, som går på tværs af kulturelle baggrunde. Du kan også søge støtte flere gange til aktiviteter, som har succes.

Hvem og hvordan
Alle foreninger og selvorganiserede grupper i Gladsaxe kan søge støtte i puljen. Man kan søge op til 10.000 kr. til projekter, der understøtter puljens formål og lever op til kriterierne, som du kan se herunder.

Hent ansøgningsskemaet her

Skemaet sender du efterfølgende til Integrationsradet@gladsaxe.dk eller Gladsaxe Kommune, Rådhuset, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg, att. : Integrationsrådet.

Har du spørgsmål om ansøgning om støtte, kan du kontakte Integrationsrådet via ovenstående mail eller på telefon 39 57 57 18.

Kriterier for støtte
Integrationsrådet lægger vægt på, at modtageren opfylder et eller flere af de nedenstående kriterier.

  • At aktiviteten fremmer en engageret integrationsindsats
  • At mennesker kan mødes på tværs af forskellig kultur og religion m.v.
  • At aktiviteten indeholder gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration
  • At aktiviteten inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og dermed øger engagementet og virkelysten
  • At være nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøvernye muligheder
  • At man fremmer aktiv deltagelse i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrker det aktive medborgerskab
  • At nydanske borgere i Gladsaxe Kommune bliver integreret og aktive i fritidslivet
  • At nydanske børn får øget mulighed og incitament for at deltage i det lokale idræts- og foreningsliv

Borger