Fælles om Gladsaxe

Gladsaxes nye medborgerskabsstrategi er i høring frem til 6. maj. Den skal erstatte frivilligpollitikken, da fokus er bredere nu, nemlig på aktivt medborgerskab, og herunder frivillighed.

Medborgerskab, deltagelse og frivilligt arbejde skaber værdi, både for det enkelte menneske og for samfundet. Engagerede borgere er fundamentet for det lokale fællesskab, og frivillige indsatser bidrager til øget livskvalitet for alle, som er involveret.

Derfor har Gladsaxe Byråd besluttet, at Gladsaxe skal have en medborgerskabsstrategi. Målet er, at få endnu flere aktive medborgere i Gladsaxe. Mennesker, der med deres engagement er med til at skabe og bidrage til et stærkt lokalsamfund. Borgere, der tager ejerskab og medansvar for vores fælles kommune.

Fælles om strategien
Strategien beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune vil arbejde med medborgerskab, partnerskaber og borgerinddragelse. Med denne nye strategi sendes et tydeligt signal til ledere og medarbejdere, samt til samarbejdspartnere på alle planer om hvordan kommunen vil arbejde for, at det bliver nemt at involvere sig på forskellige niveauer og områder.

Den nye strategi tager sit udgangspunkt i Gladsaxestrategiens fokus på borgerinvolvering og fælles ansvar for vores by. Den er blevet til i samarbejde med civilsamfundets aktører; frivillige, foreninger og aktive borgere samt medarbejdere og ledere i Gladsaxe Kommune.

Alle borgere og foreninger er velkomne til at indsende høringssvar i høringsperioden, der slutter 6. maj 2019. Høringsmateriale og forslag til strategi kan ses her: gladsaxe.dk/hoering

Borger