Færre ulovlige valgplakater

Gladsaxe Kommune får i disse dage rigtig mange henvendelser omkring valgplakater på vejene, men generelt set er der langt færre ulovlige plakater i Gladsaxe nu end ved kommunevalget i 2017.

Gladsaxe Kommune er dagligt ude på vejene for at gennemgå strækninger, og følge op på henvendelser fra borgere om valgplakater, der muligvis hænger ulovligt eller er trafiksikkerhedsmæssige farlige. Det har blæst og regnet en del den seneste tid, og det medfører at nogle plakater glider ned af lygtepæle og river sig løs. Indtil videre har kommunen taget mellem 400 og 500 plakater ned. Men langt de fleste henvendelser, som kommunen har modtaget om plakater, viser sig faktisk at være placeret helt efter reglerne om valgplakater.

Påbud til politiske partier
Hvis en valgplakat hænger ulovligt, så udsteder Gladsaxe Kommune et påbud til de ansvarlige fra de politiske partier om at nedtage de ulovlige plakater. Derefter skal der gå 24 timer før kommunen må pille dem ned. Dette gælder selvfølgelig ikke valgplakater, der er til direkte fare for andre. I disse tilfælde bliver valgplakaterne fjernet med det samme. 

Udpluk af reglerne om valgplakater
• Der må ikke opsættes valgplakater i midterrabatter, rundkørsler, midterøer, broer mv. på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt nedsat til 60 km/t. eller derunder

• På offentlige veje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, elmaster og indretninger til valgplakater fæstnet i jorden. På private fællesveje må valgplakater opsættes på master til vejbelysning og elmaster 

• Det er lovligt at placere valgplakater i træerne, så længe det ikke skader træerne unødigt

• Der må ikke opsættes valgplakater nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant

• Er plakaterne ophængt over fortov eller cykelsti skal der være mindst 2,3 meter til valgplakatens underkant.
 

Du kan læse mere om reglerne for valgplakater på gladsaxe.dk/valgplakater 

Henvendelser omkring valgplakater skal sendes til veje@gladsaxe.dk. Send meget gerne fotos og en god stedsangivelse, hvis det drejer sig om en ulovlig valgplakat. 

Borger