Farvede flag viser letbanens område

Måske har du også lagt mærke til de gule og grønne flag, der står nogle steder langs Buddingevej. Flagene markerer skel og midlertidige arbejdsområder i forbindelse med Hovedstadens Letbane langs Ring 3.

Lige nu er der visse steder sat gule og grønne flag langs Buddingevej, som skal bruges i forbindelse med byggeriet af den kommende letbane langs Ring 3. De gule flag viser, hvor den fremtidige skellinje for letbanens område kommer til at ligge. Det inkluderer både skinner, stationsområder og nye vejarealer.

Nogle områder inddrages kun midlertidigt
De grønne flag viser det midlertidige arbejdsområde, som der er behov for at anvende i anlægsperioden. Det kræver noget ekstra plads at anlægge letbanen. Derfor skal entreprenørerne bruge arealet mellem de gule og grønne flag i anlægsperioden. De midlertidige arbejdsområder bliver tilbageført igen, når anlægsarbejdet er færdigt.

Berørte grundejere kompenseres
De gule og grønne flag står kun der, hvor det er nødvendigt at ekspropriere for at gøre plads til anlæg og arbejdsområder. Det betyder, at flagene nogle steder står inde i hække og haver, som der er behov for at inddrage. Ejerne af de områder bliver naturligvis kompenseret, og de er allerede indkaldt separat til de såkaldte ekspropriationsforretninger.

Flagene er placeret ud fra en bestemt afmærkningsplan, som sikrer at de vil blive placeret på de nødvendige steder, hvis de skulle blive ødelagt af vind og vejr eller flyttet. Derfor behøver ingen at være bekymrede for, at der bliver inddraget hverken mere eller mindre end de aftalte områder.

Borger