Flere vælger letbanen i stedet for bilen

Går det som i Bergen, vil langt flere end beregnet vælge bilen fra og tage toget, når Hovedstadens Letbane står klar i 2025. Samtidig viser de seneste tal, at letbanen får langt flere passagerer end beregnet.

Kritikerne blev gjort til skamme, da Bergens letbane først kom på skinner og oversteg selv de vildeste forventninger hvad angår passagerer og tiltrækning af investeringer. Bergens Bybane trak, ligesom Hovedstadens Letbane gør det for tiden, en del negative omtale fra beslutningen om at bygge den og til den stod færdig i 2010.

Den var for dyr, for farlig for trafikken og ville ikke kunne flytte borgere væk fra bilerne mente kritikerne. Men Bergens Bybane viste sig hurtigt at være en god forretning. Og nu viser de seneste opgørelser, at den er mere sikker end andre transportformer og at næsten dobbelt så mange borgere som forventet, har valgt bilen fra til fordel for bybanen.

En god forretning
Siden aftalen om at bygge Hovedstadens Letbane blev truffet, er der planlagt ejendomsinvesteringer for 32 milliarder kroner i letbanekommunerne, og heraf er de 1,7 milliarder kroner allerede investeret.

Et forsigtigt skøn viser, at Hovedstadens Letbane frem mod 2032 vil generere 36.500 nye arbejdspladser og 31.700 nye borgere. Og erfaringerne fra Bergen viser, at det kun er toppen af isbjerget.

For siden åbningen i 2010 har Bergen Bybane tjent investeringen ind 12-15 gange. Bybanen tjener sig selv ind i form af investeringer, byggeri, arbejdspladser og byudvikling langs banen.

Og beregninger fra 2009, der spåede at Bergen Bybane ville få omkring 22.000 rejsende på hverdage viste sig at være for pessimistiske. I dag bruger mellem 40 og 50.000 Bybanen på en hverdag, og andelen af Bergensere der benytter kollektiv trafik er steget fra 19 til 28 procent.

Dropper bilen
Mange Bergensere har skiftet bilen ud med Bybanen, så der i dag køres 8.500 færre daglige bilture. Det er samtidigt det første fald i antallet af bilister i Bergen i årtier.

Desuden er Bybanen mere sikker end både busser og især biler.

Der er i Bergen færre ulykker på grund af bybanen end busser per kørt kilometer, og over fire gange så mange skader og dræbte på grund af bilkørsel per kørt kilometer.

Vent nu og se
Hovedstadens Letbane har, ligesom Bergen Bybane, alle muligheder for at blive en succes. Ud over de mange investeringer og arbejdspladser som letbanen skaber, viser beregninger at letbanen forventes at få cirka 13-14 millioner passagerer om året.

Det er værd at huske, når det til tider bliver sværere at komme frem langs Ring 3, eller når støj- og støvniveauet forøges, mens arbejdet med letbanen er i gang.  

For som erfaringerne med Bergen Bybane viser, skal man først for alvor bedømme et byggeprojekt, når man har set det endelige resultatet. Og med en forventet stigning i biltrafikken på cirka 10 procent i Hovedstadsområdet, inden letbanen er færdig om 6-7 år, bliver der for alvor brug for den.  

Borger