Forberedelsen af letbanebyggeriet er i gang på Buddingevej

Færdes man omkring Buddingevej, har man allerede et stykke tid kunnet se det det forberedende arbejde, som er i gang inden anlæg af Hovedstadens Letbane. Her kan du læse mere om de nuværende ledningsomlægninger og se en video om anlægsprocessen.

I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. Letbanen kommer til at køre mellem Ishøj i syd og Lyngby i nord og vil køre hvert 5. minut i dagtimerne.

Ledningsomlægninger før skinner
Arbejdet med at bygge hovedstadens nye letbane er allerede godt i gang ved Buddinge Staton, og i april 2019 starter en række nye arbejder, som skal gøre klar til byggeriet af letbanen på Buddingevej mellem rundkørslen i syd og til kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk. Arbejdet med at udvide vejen og gøre klar til byggeriet af selve letbanen vil fortsætte frem til sommeren 2023, men vil jævnligt flytte sig på strækningen. Først derefter starter byggeriet af selve letbanen med skinner og kørestrømsmaster på det nye vejareal. 

Mange forskellige ledningsejere er i gang
I første omgang skal en række eksisterende forsyningsledninger flyttes for at gøre plads til letbanen. Det er fx vandledninger, afløbsledninger, elkabler og gasledninger, som ligger nede i jorden. Dette arbejde står ejerne af de enkelte ledninger selv for, og derfor kan du møde en række forskellige ledningsejere i området i de kommende år. Naboer til de nuværende og kommende arbejder langs Buddingevej har fået brev fra Gladsaxe Kommune med kontaktoplysninger til de enkelte ledningsejere, hvis der er spørgsmål til konkrete arbejder på strækningen.

De enkelte ledningsejere vil også informere naboer nærmere om de konkrete arbejder, efterhånden som arbejdet udføres i nærområdet. Det gælder fx, hvis arbejdet medfører forstyrrelser i forsyningen af vand, varme, el og internet, eller hvis det berører en nabos matrikel direkte.

Hvad betyder det for naboer?
Arbejdet med at flytte ledninger vil flytte sig frem og tilbage langs med Buddingevej, og naboer vil derfor i perioder kunne opleve gener fra arbejdet – det kan fx være støj, vibrationer og støv. Der kan også være mere tung trafik i området. Arbejdet kan desuden betyde ændrede adgangsveje og færre parkeringspladser på Buddingevej. Arbejdet skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid, som er mellem klokken 7 og 18 på hverdage og mellem klokken 7 og 14 på lørdage. Der vil dog være perioder, hvor ledningsejere og andre kommer til at arbejde om aftenen/natten eller i weekenden for at genere trafikken mindst muligt.  

Hvad betyder det for mig som trafikant?
Hvis du ofte færdes på Buddingevej mellem rundkørslen og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk, kan det være en god ide at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk eller gennem navigationssystemer, som tilbyder live-trafik-funktion. Husk også at holde øje med skiltningen på stedet. Rejser du med kollektiv transport, kan du benytte Rejseplanen enten via rejseplanen.dk eller som app til din mobil, eller du kan benytte dinoffentligetransport.dk

Har du spørgsmål som nabo?
Gladsaxe Kommune har sendt brev til naboer langs Buddingevej på vegne af ledningsejerne og Hovedstadens Letbane. Du får brevet i din Digitale Postkasse, med mindre du er fritaget. Hvis du har spørgsmål til de enkelte arbejder, er du velkommen til at kontakte den ledningsejer, som står for arbejdet. Du finder en oversigt samt kontaktinformation i brevet.

Hvis du har spørgsmål til selve letbaneprojektet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane via mail til info@dinletbane.dk eller på telefon 72 42 45 00.

Hold dig opdateret via Letbanens Infoservice
Hovedstadens Letbane har lavet en infoservice, du kan tilmelde dig for at få direkte mail med seneste nyt om byggeriet, når nye aktiviteter går i gang. Du kan naturligvis altid framelde dig igen.

Gå ind på dinletbane.dk/infoservice for at tilmelde dig

 

Borger