Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017 – Udpegning af områder forbeholdt produktionsvirksomheder

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 har til formål at udpege områder forbeholdt produktionsvirksomheder med konsekvenszoner omkring samt retningslinjer for de udpegede områder. Hensigten med udpegningen af områder, der skal forbeholdes produktionsvirksomheder, er at sikre produktionsvirksomhederne mod krav om skærpede miljøforhold som følge af konflikter med følsomme naboer.

Offentlig høring

Byrådet har 27.3.2019 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017 til offentlig høring.

Høringsfrist

Forslaget er til offentlig høring fra 2.4.2019 til og med den 28.5.2019.

Se forslag til kommuneplantillæg 8 her

Desuden kan du få forslaget udleveret i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 28.5.2019 sende dem på e-mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Miljøvurdering

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du vil klage over denne afgørelse, skal du skrive til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her. Klagenævnet skal modtage din klage inden 30.4.2019.

Borger