Forudgående høring for ændret anvendelse af Værebrovej 29-49 – indkaldelse af forslag og idéer

Som et led i planlægningen på dagtilbudsområdet, ønsker Byrådet at etablere et nyt børnehus på den kommunalt ejede grund ved Værebrovej 29-49, der i dag omtales Jernalderlandsbyen. Inden der kan igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen, indkaldes der forslag og idéer til den videre planlægning

Offentlig høring

Byrådet har 04.06.2019 vedtaget at igangsætte forudgående høring for et område ved Værebrovej 29-49 og indkalde forslag og idéer til den videre planlægning i henhold til planlovens §23 c. Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til rekreativt område, og det kræver en anvendelsesændring, før der kan planlægges for og etableres et nyt børnehus.

Gladsaxe Kommunes intention er at etablere et grønt og særligt bæredygtigt byggeri, der kan udnytte de eksisterende rekreative kvaliteter og understøtte formidling om natur, klima og sundhed. Gladsaxe Kommune er opmærksomme på udfordringer ifm. at bygge på et grønt areal, og søger derfor en indledende dialog med relevante aktører og interesserede borgere for at finde ud af, hvordan dette bedst muligt kan løses.

Der er udarbejdet et idéoplæg ifm. høringen som du kan se her

Høringsfrist

Den forudgående offentlige høring varer fra den 11. juni til den 2. juli 2019.

Indkomne idéer og forslag bliver taget med i den efterfølgende skitseringsfase og vil blive politisk behandlet samtidig med igangsættelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

For yderligere information, kan du henvende dig til By- og Miljøforvaltningen, Byplan og Landskab på byplanoglandskab@gladsaxe.dk eller tlf.: 39 57 50 42

 

Idéer og forslag skal være os i hænde senest 02.07.2019. Du kan sende dem på e-mail til
byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

 

Idémøde

I forbindelse med høringen, afholdes der idémøde på stedet 25.06.2019, fra kl. 18 på Værebrovej 49, 2880 Bagsværd. Her vil indledende tanker blive drøftet samt, hvordan eksisterende kvaliteter kan bevares eller videreføres i et nyt projekt. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig.

Borger