Gangtunnel flyttes på plads ved Buddinge Station

Til marts starter næste fase af byggeriet af ny gangtunnel under S-togssporene ved Buddinge Station. Det giver støjende arbejde og togbusser i en periode.

Arbejdet med at bygge en ny gangtunnel under S-togs-sporene på den østlige side af Buddingevej ved Buddinge station er godt i gang. Til marts starter næste fase af byggeriet, hvor vi gør klar til at flytte gangtunnelen på plads under S-togs-sporene.

Hvad kommer der til at ske?
Tunnelen, som er ved at blive støbt på arbejdspladsen foran Gladsaxe Kommunes Verdensmålshus, den tidligere politistation, skal flyttes på plads under S-togssporene. I marts gør vi klar til arbejdet, og det kan betyde mindre aktiviteter på S-togssporene om natten. Dette arbejde forventer vi ikke er støjende eller generer omgivelserne.

Fra fredag 12. april til mandag 22. april, altså i påskedagene, flytter vi tunnelen på plads. Det betyder, at S-togssporene lukkes og fjernes, og at banedæmningen graves væk. Når tunnelen er på plads, genskaber vi banedæmningen og sporene. Fra 12. til 22. april vil der være arbejde hele døgnet, og arbejdet forventes at være støjende i perioder. Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at genere mindst muligt, men meget arbejde skal udføres over en kort periode af hensyn til togtrafikken, og derfor er det også nødvendigt at arbejde om natten.

I slutningen af april og starten af maj afslutter vi arbejdet, og det kan betyde mindre aktiviteter på S-togs-sporene om natten. Dette arbejde forventer vi ikke er støjende eller generer omgivelserne.

Hvad betyder det for dig som nabo til byggeriet?
Hvis du bor eller færdes i nærheden af byggeriet, vil du fra fredag 12. til mandag 22. april opleve støj fra arbejdet – periodevis også om natten. I samme periode er S-tog erstattet af busser, så hold øje med Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk, hvis du skal med toget. Vi beklager naturligvis de gener, som arbejdet medfører.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller telefon 72 42 45 00.

Borger