Gladsaxe er landets tredjebedste kommune til at få borgere i arbejde

Gladsaxe er kun overgået af to af landets 98 kommuner i arbejdet med at få borgere på offentlig forsørgelse i arbejde. Det viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.


Gladsaxe har stor succes med at få kommunens borgere i beskæftigelse.

Beskæftigelsesministeriet har i en ny undersøgelse ranglistet samtlige kommuner ud fra deres evne til at bane borgernes vej fra dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp til beskæftigelse.

I toppen af listen ligger de kommuner, der har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet i forhold til de enkelte kommuners rammevilkår.

For Gladsaxes borgere er ranglisten godt nyt. Gladsaxe er nemlig landets tredjebedste kommune til at få dets borgere i arbejde. Det er et resultat af flere års arbejde på beskæftigelsesområdet.

- Vi har de seneste tre år investeret massivt i beskæftigelsesområdet, fordi vi tror på, at vi kan flytte flere borgere til selvforsørgelse med den rette indsats. Det er dejligt at se, at vores politiske prioriteringer, det mangeårige fokus på beskæftigelsesområdet og medarbejdernes indsats i det daglige bærer frugt, fortæller Trine Græse.

Tæt samarbejde med virksomhederne
Undersøgelsen viser, at Gladsaxe har 420 færre borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Det er et resultat, som kun Nyborg og Frederiksberg kan slå.

Med de mange hundrede flere borgere i arbejde end forventet har Gladsaxe samtidig sparet 31,1 millioner kr. i det kommunale budget.

- Resultatet er ikke bare positivt ud fra et økonomisk perspektiv. De flotte resultater skal samtidig ses i lyset af, at vi i Gladsaxe Kommune er begunstiget med lokale virksomheder, som kan se ressourcerne og mulighederne i at rekruttere blandt kommunens ledige som led i at understøtte deres fortsatte vækst, forklarer Trine Græse.

Ranglisten er fra Beskæftigelsesministeriet opdateres hvert halve år. På den måde kan kommunerne løbende se, om de gør fremskridt. Hele ranglisten kan ses på linket her.

Borger