Gladsaxe får nye systemer til lokalebooking og tilskudsadministration

31. marts 2018 overgår Gladsaxe til et nyt system til booking af kommunens lokalefaciliteter. Samtidig introduceres et nyt system til administration af tilskud.

Lokalebooking
I forhold til booking af lokaler, betyder overgangen til et nyt system, at sæsonfordelingen for 2017/2018 forlænges til også at gælde for 2018/2019. Alle foreninger beholder således deres nuværende lokalefacilitet frem til sommeren 2019.

Børne- og Kulturforvaltningen forventer, at kunne åbne op for ansøgning om ændringer inden sommeren 2018.  Dette vil der komme nærmere information om i Gladsaxe Bladet.

Tilskud
I forhold til tilskudsadministration betyder overgangen til et nyt system ændringer i ansøgningsfristerne.

Følgende tilskud skal være ansøgt senest 1. marts 2018:

  • Lokaletilskud for 2017
  • Fritidspas


Tilskud til lejr og stævne samt leder- og instruktøruddannelse skal også søges senest 1. marts. Disse tilskud kan dog tidligst søges, når udgiften er afholdt. Der vil komme nærmere information, når systemet igen kan åbnes for ansøgninger.

Der vil i år kun være én runde af ansøgninger til materielpuljen. Dette er med ansøgningsfrist 1. september. Der vil komme nærmere information om, hvornår systemet kan åbnes for ansøgninger.

Foreninger og andre brugere vil modtage introduktion til de nye systemer senere på året. Vi håber meget på jeres forståelse for disse midlertidige ændringer i 2018. De er desværre nødvendige, for at kunne håndtere de udfordringer, der altid er forbundet med overgangen til et nyt IT-system.

Borger