Gladsaxe helt i top blandt verdens klimavenlige byer

Kun 43 byer i hele verden scorer topkarakter på den netop offentliggjorde liste fra Carbon Disclosure Project, som ranglister byer, der aktivt arbejder for at nedbringe klimaforandringer. Gladsaxe er blandt de tre kommuner i Skandinavien, som har opnået topkarakter på listen.

I forbindelse med FNs klimatopmøde i Paris i december 2015 underskrev daværende borgmester i Gladsaxe, Karin Søjberg Holst, en international klimapagt ’Global Covenant of Mayors’, hvor en lang række byer verden over forpligtede sig til at gå aktivt ind i bekæmpelsen af klimaforandringerne. Med underskriften af klimapagten forpligtede Gladsaxe og de øvrige medunderskrivere sig til at sætte ambitiøse klimamål og iværksætte aktiviteter med det formål, at indfri målene. Et vigtigt element i pagten, er at Gladsaxe inddrager byens borgere og virksomheder i klimaindsatsen, og at Gladsaxe kan dokumentere indfrielsen af de opsatte mål. 

Gladsaxe er blandt de bedste syv procent
Hvert år rapporterer over seks hundrede byer i verden deres klimadata til Carbon Disclosure Project (CDP). Nu er byerne for første gang tildelt en score fra A til D. Kun syv procent af byerne har lige som Gladsaxe opnået topkarakteren A. 
-Det er fantastisk, at vi er med helt fremme blandt verdens byer, når det gælder klimaindsatsen, og det er resultatet af en mangeårig indsats på klimaområdet her i Gladsaxe. I 2018 var vi den første kommune i Danmark, som indarbejdede FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i vores kommunestrategi, Gladsaxestrategien, og det betyder, at klimaindsatsen er en naturlig del af den daglige drift og udvikling på alle niveauer i Gladsaxe, siger borgmester Trine Græse.

Følger fremskridt og overvåger risici
Ved at rapportere Gladsaxes klimadata gennem det internationale Carbon Disclosure Project, øger Gladsaxe sin klimaforpligtelse og får mulighed for at følge fremskridt, overvåge risici og sammenligne sig med andre byer. Samtidig indfrier Gladsaxe sine forpligtelser i forhold til klimapagten ’Global Covenant of Mayors’. 
-De parametre, der bliver målt på, er blandt andet, hvor gode vi er til at reducere byens udledning af klimagasser og til at imødegå klimaforandring. Vores mangeårige samarbejde med byens borgere og virksomheder om energitiltag og grønne transportvaner, og de mange klimatilpasningsprojekter, vi har gennemført, er blot et par eksempler på tiltag, vi bliver belønnet for i vurderingen, fortæller Anne Stougaard, projektleder for Klima og Bæredygtighed i Gladsaxe Kommune.

Se listen over alle 43 byer med topkarakter på cdp.net.

 

Borger