Gladsaxe Kommune styrker ejendomsområdet

Niels Thygesen tiltræder 15. juni 2018 som ny ejendomschef i Gladsaxe Kommune. Han kommer fra en stilling som By- og Kulturdirektør i Furesø Kommune.

Niels Thygesen bliver chef for Ejendomscenteret, der består af cirka 30 medarbejdere, der omfatter arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, tekniske designere og administrative medarbejdere.

Ejendomscenteret er organisatorisk forankret i Center for Økonomi. Ejendomschefen bliver en del af ledergruppen i Center for Økonomi og får reference til økonomidirektøren.

Samtidig oprettes en ny stilling som projektchef, som besættes af den hidtidige chef i Ejendomscenteret, Henrick Villemoes Poulsen. Dette skal sikre det faglige perspektiv på de mange store projekter, der skal gennemføres de kommende år.

Sikre effektiv drift og anvendelse
Niels Thygesen får det overordnede ansvar for at sikre en optimal drift og anvendelse af kommunens eksisterende 386.000 m2 kommunale ejendomme i et tæt samarbejde med projektchef, sagsledere og øvrige medarbejdere. Har skal være desuden være drivkraft i en række store anlægs- og udviklingsprojekter i Gladsaxe Kommune de kommende år, herunder projekter på kommunens skoler, dagtilbud på børneområdet og et nyt sundhedshus. Det er store byggeprojekter, der skal understøtte kommunens levering af kernevelfærd og bidrage til at gøre Gladsaxe til en attraktiv og grøn kommune at bo i.

Den nye ejendomschef vil desuden få det overordnede ansvar for personaleudvikling og udvikling af Ejendomscenterets organisation, relationen til samarbejdspartnere og andre ledere på tværs af organisationen for at fremme en helhedsorienteret ejendomsforvaltning og -drift.

- Jeg er glad for at få denne mulighed for at arbejde med Gladsaxe Kommunes ejendomme. Gladsaxe har en tradition for kvalitetsbyggeri og for at inddrage tidens bedste arkitekter. Kommunen har også klare holdninger til forebyggende vedligehold og til energi- og miljørigtigt byggeri, som jeg ser frem til leve op til. Og så er der letbaneprojektet og andre strategiske byudviklingsprojekter, hvor kommunens ejendomme kommer til at spille en vigtig rolle. Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaverne i samarbejde med de øvrige forvaltninger og med de mange dygtige medarbejdere i Ejendomscentret, siger Niels Thygesen.

Bred erfaring med anlæg og byggeri
Niels Thygesen er 62 år og uddannet civilingeniør med speciale i trafik- og byplanlægning. Han kommer fra en stilling som By- og Kulturdirektør i Furesø Kommune, hvor han har haft ansvaret for en bred palet af anlægs-, drifts og myndighedsopgaver inden for det tekniske område, herunder kommunens bygninger. 

Han har tidligere haft flere chefstillinger i Frederiksberg Kommune, blandt andet som byg-, plan og miljøchef, ligesom han har været ansat i Miljø- og Energiministeriets departement og Miljøstyrelsen.

Borger