Gladsaxe Rådhus skal facaderenoveres

Arkitekt Vilhelm Lauritzens smukke gamle rådhusbygning skal have renoveret sin klinkebeklædte facade.

Den oprindelige del af Gladsaxe Rådhus blev indviet i 1937 og blev tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen. Det flotte byggeri blev siden udvidet med den klinkebeklædte fløj ud mod Søborg Hovedgade i 1953. Det er dermed en ældre bygning, og nu sidder klinkerne ikke så godt fast længere. Derfor er det nødvendigt med en renovering af facaden, som bliver udført frem til efteråret 2019.

Støjende arbejde i tre weekender
Den støjende del af arbejdet indebærer nedhugning af de eksisterende fliser. Det arbejde bliver udført i tre weekender i juni 2019. Inden da vil byggeplads med stillads blive etableret, og efterfølgende begynder det egentlige genopbygningsarbejde.

Ved udgangen af august 2019 vil alle arbejder være afsluttet, og stilladset bliver fjernet igen.

Vi håber, at naboer til rådhuset og brugere af Rådhushaven og Rådhusparken vil bære over med eventuelle midlertidige gener. Til gengæld lover vi at genskabe rådhusets historiske og smukke facade.

Borger