Gladsaxe starter nyt akutteam, der skal behandle borgere hjemme

Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Kommuner har sammen startet et fælles akutteam, der skal rykke ud og behandle akut syge borgere i eget hjem.

Siden april har Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Kommuner afprøvet et fælles team af akutsygeplejersker, der behandler borgerne i eget hjem.

Forsøget med sygeplejerskerne har været en succes og bliver derfor mandag 13. august officielt indviet under navnet AkutTeam.

Med akutteamet får hjemmesygeplejen i de tre kommuner et tættere samarbejde med de praktiserende læger, 1813 og hospitalerne om borgerens akutte sygdomme.

- Den afgørende forskel i det nye akutteam er, at de praktiserende læger, regionen med akuttelefonen 1813 og kommunerne arbejder tættere sammen. Sygeplejerskerne i akutteamet har direkte kontakt til lægerne hos 1813, og på den måde kan de foretage behandlingen selv ude hos borgeren. Det er mere hensigtsmæssigt for borgeren, og samtidig sparer det kommuner og sundhedssystem for penge, som der er god brug for på andre sundhedsopgaver, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Behandling i eget hjem
Det nye team ligger centralt mellem de tre kommuner på seniorcenter Møllegården i Gladsaxe. Herfra rykker akutsygeplejerskerne ud til borgerne i deres hjem og giver en tryg og faglig behandling.

På den måde undgår borgerne unødvendige sygehusindlæggelser.

- Vi ønsker en mere koordineret sygepleje for borgeren, så vi for eksempel undgår indlæggelser, som ikke er nødvendige, for ingen ønsker at bruge tiden i en travl akutmodtagelse, hvis behandlingen kan foregå i eget hjem. Og det får vi kun, hvis vi bliver bedre til at arbejde på tværs af sektorer. Vi skal som kommuner, region og praktiserende læger sammen arbejde for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor du som borger oplever et trygt behandlingsforløb. Det er de tre kommuners samarbejde her en rigtig god start på, fortæller regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.


Det nye akutteam skal blandt andet forebygge unødvændige sygehusindlæggelser.

Fordel for både medarbejdere og borgere
Ifølge Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard skal alle kommuner fra 2018 varetage akutte sygeplejeopgaver, og nogle kommuner som for eksempel Gentofte har indtil nu løftet opgaven selv.

- Vi har i Gentofte Kommune allerede gode erfaringer med at behandle borgere i eget hjem og forventer os meget af det nye tværkommunale samarbejde, som bliver en fordel for både de borgere, der kan blive behandlet hjemme, og for medarbejderne, hvis kompetencer bliver styrket. Det giver rigtig god mening at samarbejde på tværs af kommunegrænser, fordi akutsygeplejerskerne får nemmere ved at opretholde og udvikle deres kompetencer med flere akutte opgaver, forklarer Gentoftes borgmester Hans Toft.

Behageligere behandlinger
I Ruddersdal Kommune glæder man sig også over det nye team, som vil gøre borgernes behandlinger mere behagelige.

- Vi ved, at det tit er en anstrengende oplevelse for borgeren at komme på hospitalet, især hvis det blot handler om at få lagt et kateter eller taget en blodprøve, som sagtens kan klares hjemme. Vi tror på, at borgeren har det bedst, hvis behandlingen sker i eget hjem - i samråd med pårørende og hjemmesygeplejersken, der kender borgeren allerede. Det er muligt nu med et team af sygeplejersker, der kan rykke ud akut, slutter Rudersdals borgmester Jens Ive.

Indvielsen foregår mandag den 13. august kl. 13 på Seniorcenter Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kongens Lyngby. Her deltager regionsformanden, de tre kommuners borgmestre, udvalgsformænd og samarbejdspartnere.

Borger