Gladsaxe tester nye metoder til klimatilpasning

Gladsaxes har netop indviet et nyt pilotprojekt med klimatilpasningsløsninger på 11 villaveje i Bagsværd. I området bliver alt regnvand fra vejene håndteret på overfladen i stedet for i kloakken ved hjælp af regnbede, grøfter, grøn parkering og fortove med nedsivning, og som det første sted i Danmark bruger Gladsaxe rensebrønde, som kan filtrere op mod 80 procent af tungmetallerne fra.

Siden 2012 har Gladsaxe Kommune og Novafos arbejdet på at udvikle klimatilpasningsløsninger i et villakvarter med 350 boliger mellem Møllemarken og jernbanen i Bagsværd. I sidste uge kunne Gladsaxes borgmester Trine Græse og administrerende direktør i Novafos Carsten Nystrup indvie de nye, grønne klimaveje ved et festligt arrangement i området sammen med beboere, rådgivere og anlægsfolk. 

Vejvandet væk fra kloakkerne
I takt med at klimaet ændrer sig, og vi får kraftigere og hyppigere regnskyl, arbejder Gladsaxe Kommune og Novafos for at sikre, at kloakkerne kan følge med for at undgå oversvømmelser - selv under kraftige regnskyl. På de 11 klimaveje tester Novafos og Gladsaxe Kommune forskellige tekniske løsninger. Den viden og erfaring som Novafos og Gladsaxe Kommune får fra projektet skal bruges i det videre arbejde med at separere vejvand og kloakvand i kommunen. 

- Klimatilpasning står højt på Gladsaxe Kommunes dagsorden og vi investerer i disse år et trecifret millionbeløb i vores klimatilpasning. Med de nye, grønne klimaveje viser vi endnu en gang, at vi går forrest på dette område. Samtidig falder det godt i tråd med vores ønske om at indarbejde FN's verdensmål i hele vores måde at arbejde på, siger Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse. 

Tæt samarbejde med beboere 
De grønne klimaveje er udviklet af tre forskellige rådgivere på baggrund af dialogmøder, følgegruppemøder og inspirationsture med beboerne i området. Fælles for de forskellige løsninger er, at de udover den tekniske funktion giver et grønt løft til området og giver levesteder til insekter og smådyr.

De grønne klimaveje er et godt eksempel på, hvordan Gladsaxe arbejder med at udnytte regnvandet til rekreative formål på overfladen til gavn for biodiversiteten og de mennesker, som bor i områderne, i stedet for at gemme den ned i rør og tanke under jorden. Den praksis har gjort, at Gladsaxes klimatilpasning er blevet fremhævet blandt de mest innovative i Danmark. I det nye testområde benytter Gladsaxe desuden som de første i Danmark rensebrønde, som kan filtrere op til 80 procent af tungmetallerne fra vejvandet.

Gladsaxestrategien og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 
Gladsaxe Kommune er den første kommune i Danmark, som har indarbejdet FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i sin måde at arbejde på. Det sker gennem kommunens strategi, Gladsaxestrategien. De nye grønne klimaveje er blandt andet et resultat af Gladsaxes ønske om at klimatilpasse med innovative løsninger i et partnerskab med byens borgere og virksomheder.

Borger