Gør dit hus klar til skybrud

Sommermånederne er højsæson for skybrud. Selvom sidste sommer var usædvanlig tør, ser vi en generel tendens til hyppigere og voldsommere regn. Der er derfor god grund til at forberede sig på, at regnen kommer


Gladsaxe Stadion er et eksempel på et område, der er blevet klimatilpasset. Her er de grønne arealer blevet brugt til at opsamle regnvand. Foto: Bisgaard Landskabsarkitekter.

Novafos gør plads til regnvandet
Novafos arbejder løbende på at finde metoder til at mindske ulemper og skader som følge af de store nedbørsmængder.

- Novafos har ansvaret for, at den offentlige del af kloaksystemet er i orden. Sammen med kommunerne gør vi alt, hvad vi kan for at sikre, at spildevand og regnvand kan afledes ef-fektivt. Det gør vi ved løbende at forbedre kloakledningerne og klimasikre byerne, så vi kan få de meget store regnmængder væk, uden at de volder skade, siger Jane B. Madsen, spildevandschef i Novafos.

Det er dit ansvar at holde vandet ude
Husets kælder er særligt udsat for oversvømmelse, når det regner kraftigt. Og som grundejer har du selv ansvaret for at sikre, at der ikke kommer vand ind i din kælder.

Gør dit hus klar til skybrud
- Det er svært at sikre sig 100 % mod vand i kælderen, når regnen vælter ned, men du kan gøre meget for at være forberedt til skybrud, siger Jane B. Madsen, spildevandschef i Novafos.

Novafos giver disse tips til, hvordan man forbereder sig på skybrud.

  • Tænk over, hvad du opbevarer i din kælder, og hvor højt du har placeret det, hvis skaden sker.
  • Rens dine tagrender og tagbrønde for blade og grene, så regnvandet kan løbe væk fra dit hus.
  • Installer en pumpebrønd, der pumper spildevandet fra dit hus ud i den offentlige kloak eller installer et højvandslukke, hvis du har afløb i kælderen. Det forhindrer, at spildevand fra den offentlige kloak ude i vejen kan løbe baglæns i ledningerne og op igennem afløbet i din kælder.
  • Virker dine kloakledninger? Brug en autoriseret kloakmester, hvis noget skal repareres.

 

Kontakt forsikringen, hvis du har vand i huset
Har du fået vand i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet kan oplyse dig om, hvorvidt du har mulighed for fx at få rengjort din kælder og få erstatning for de ting, der har taget skade.

Pas på forurenet vand
Ved skybrud bliver kloakkerne overbelastede, og der er risiko for, at spildevandet stiger op og blander sig med regnvandet. Myndighederne fraråder badning i tilfælde af overløb fra kloakkerne til vandområderne. Hold derfor øje med badevandets kvalitet på kommunernes hjemmesider.

Vær også opmærksom på løse kloakdæksler. Presset fra vandet i kloakkerne kan skubbe kloakdækslerne af. Hvis du opdager et kloakdæksel, der mangler, eller ikke ligger rigtigt på, må du gerne give Novafos et praj på afloeb_transport@novafos.dk

Fakta

  • Et skybrud er defineret ved mere end 15 mm regn på 30 minutter.
  • Novafos har ansvaret for at vedligeholde den offentlige del af kloaksystemet. Som hovedregel er stikledningen i offentlig vej frem til grundgrænsen ejet af Novafos, mens stikledningen inde på grunden tilhører grundejeren.

Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni kommuner.

Borger