Hovedstadens Letbane endelig vedtaget

Der blev drukket champagne på Gladsaxe Rådhus, da 11 borgmestre og formanden for Region Hovedstaden under overværelse af transportminister Ole Birk Olesen (LA), havde sat den endelige underskrift og godkendt, at byggeriet af Hovedstadens Letbane nu kan gå i gang.

-Det er et fantastisk øjeblik, som vi har ventet på i rigtig mange år. Nu kan vi endelig komme i gang med at anlægge Hovedstadens Letbane. Letbanen vil styrke den kollektive trafik på tværs af hovedstaden og bringe vækst til kommunerne til gavn for vores borgere og virksomheder, siger en glad gladsaxeborgmester Trine Græse, der er næstformand i Hovedstadens Letbane og formand for letbanekommunernes borgmesterforum.

Letbanen vil løfte hovedstaden
-Hovedstadens Letbane bliver en kæmpe gevinst for vores borgere og virksomheder. Med letbanen bliver det væsentligt nemmere at være patient, pårørende eller medarbejder på vores to hospitaler på strækningen i Herlev og Glostrup. Samtidig vil den løfte hele hovedstadsområdet. Siden aftalen om at bygge letbanen blev indgået, er der allerede planlagt og foretaget ejendomsinvesteringer for 32 mia. kr. i letbanekommunerne i forventning til, at letbanen bliver bygget. Og vi forventer langt flere investeringer nu, hvor letbanen bliver en realitet, siger Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Staten vælger modellen fra Aarhus og Odense
Staten har også besluttet at skrive under. Men på samme måde som i Aarhus og Odense ønsker staten ved samme lejlighed at overlade sin andel af finansieringen til ejerkredsen, som herefter vil stå for både byggeriet og den efterfølgende drift. Der vil derfor gå nogle dage, før det juridiske er på plads, men det er en ren formalitet.

Fakta om Hovedstadens Letbane
Hovedstadens Letbane bygges i samarbejde mellem 11 ejerkommuner: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup og Ishøj, samt Region Hovedstaden. Staten betaler 40 procent, Region Hovedstaden 26 procent og kommunerne 34 procent af anlægsudgifterne. De 11 kommuner og Region Hovedstaden står for alle udgifter til drift og vedligeholdelse af letbanen.

  • Hovedstadens Letbanen bliver 28 km lang og får 29 stationer, som blandt andet skaber bedre forbindelse til de store erhvervsuddannelser i Glostrup, Albertslund og Ishøj, DTU i Lyngby samt Herlev og Glostrup Hospitaler.
  • Letbanen binder fem S-togslinjer og regionaltogstrafikken sammen og skaber derved et sammenhængende kollektivt trafiksystem på tværs af hovedstaden.
  • Hovedstadens Letbane får afgang cirka hvert femte minut i myldretiden, og forventes af få 13-14 mio. passagerer om året, hvilket er væsentligt flere end Kystbanen.
  • De tre danske entreprenører Aarsleff, CG Jensen og M.J. Eriksson er udpeget til at bygge letbanen.
  • Transportsystem (tog og jernbaneinfrastruktur) leveres af Siemens og Aarsleff Rail.
  • Drift og vedligehold af letbanen skal varetages af Metro Service A/S.

Borger