Hvor skal Gladsaxe fokusere på handicapområdet og det psykosociale område?

Gladsaxe inviterer til workshop for at få input til nye handleplaner på handicapområdet og det psykosociale område for voksne.

Gladsaxes vision er at skabe rammer for, at børn, unge og voksne med handicap kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Det betyder blandt andet, at der skal være gode og udviklende rammer for uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter for borgere med handicap. Begrebet handicap dækker både over borgere med fysiske og kognitive handicap samt borgere med psykisk sygdom eller sårbarhed.

Vi skal i gang med at lave nye handleplaner på området for voksne og vil rigtig gerne have input fra både borgere, det lokale erhvervsliv, foreninger og interesseorganisationer m.fl.

Hvor og hvornår? Workshoppen holdes tirsdag 18. juni 2019 klokken 18.30-21 på Gladsaxe Hovedbibliotek (Store Sal), Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg. Vi serverer sandwich og vand samt kaffe/te og kage.

Tilmelding: senest fredag 7. juni 2019 på mail til psykiatriogHandicapudvalget@gladsaxe.dk

Borger