KL hørte om bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe

En delegation fra Kommunernes Landsforening, KL, var onsdag på studietur til Gladsaxe Rådhus, for at høre mere om Gladsaxes arbejde med bæredygtig vækst og velfærd.

Gladsaxe vil ikke kun levere velfærd til borgerne, men også til kommunens virksomheder. Det skal blandt andet ske ved at arbejde tæt sammen med virksomhederne og skabe rum for vækst og udvikling. Omvendt skal virksomhederne også tage ansvar for det lokalsamfund, de er del af her i Gladsaxe.

For bæredygtighed er et nøgleord i Gladsaxe, der som første kommune i Danmark er i gang med at tage FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling helt ind i de lokale politikker og initiativer. Og målene opnås bedst i samspil med lokale kræfter via nye samarbejder og initiativer med for eksempel virksomheder, borgere og foreninger.

Handler lokalt, tænker globalt
Gladsaxe Kommunes arbejde med bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe har vakt interesse i Kommunernes Landsforening, KL, der onsdag sendte en delegation afsted til Gladsaxe Rådhus for at høre mere om, hvorfor FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er så vigtigt for Gladsaxe Kommune. Blandt deltagerne var direktør i KL, Laila Kildesgaard, der blandt andet fandt Gladsaxes arbejde med FN’s verdensmål inspirerende.

- Gladsaxe har modet til som spydspidskommune at arbejde med verdensmålene. De har tænkt nyt og kigget på, hvilke af de 17 verdensmål det giver mening at arbejde med lokalt, og er i gang med at omsætte dem til lokale indsatser og målbare mål. Vi glæder os meget til at følge med og se resultaterne af arbejdet. I KL er vi ikke lige så langt fremme. Vi har selv en aftale med regeringen om at udbrede kendskabet til verdensmålene, og det er en opgave, vi som organisation først er klar til at tage fat på i 2019.

Koblingen mellem erhvervs- og velfærdsområdet i Gladsaxe, og kommunens mod til at gå i dialog med virksomhederne vakte også særlig interesse.

- Det er vel at mærke en dialog, som går begge veje. Det handler ikke kun om, hvad Gladsaxe Kommune kan gøre for virksomhederne, men også om, hvad virksomhederne kan gøre for Gladsaxe.

Gladsaxe som spydspidskommune
Noget af forarbejdet til arbejdet med verdensmålene i KL handler også om at finde de områder, det giver mest mening for kommunerne at arbejde med, fortæller Laila Kildesgaard.

- I KL skal vi have udvalgt 6-7 områder, hvor vi vurdere at kommunerne vil kunne flytte noget. Det kunne for eksempel være indenfor områder som genbrug og kvalitet i uddannelse. Efterfølgende skal vi have en dialog med Danmarks Statistik om, hvilke data vi har og hvordan vi griber det an. Herefter er vores opgave som interesseorganisation at formidle det til vores medlemmer og herunder komme med gode cases fra andre kommuner. Og her vil det være oplagt, at Gladsaxe som foregangskommune får en naturlig rolle.


Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (t.v) sammen med KL direktør Laila Kildesgaard og kommunaldirektør Bo Rasmussen.

Borger