Landzonetilladelse for mat.nr. 62e Bagsværd

Der er søgt om landzonetilladelse i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø. Formålet er at opgradere rosportens baneanlæg og tilknyttede faciliteter så de overholder de nationale og internationale krav til et Rostadion. Samtidigt opgraderes de rekreative muligheder for brugere af området. Projektet forventes sendt i udbud i foråret 2018 og det skal stå færdigt til VM i roning til foråret 2020

Se tilladelsen

Se bilag 1 - klagevejledning

Se bilag 2 - Oversigtskort TTU

Se bilag 3 - Projektbeskrivelse ansøger

Se bilag 4 - Målområde og afgravning

Se bilag 5 - Dommertårn, Tribune og Præmiebro

Se bilag 6 - Trailcenter og Bådfartsbro

Se bilag 7 - Fuldmagt Gladsaxe Kommune

Se bilag 8 -  Fuldmagt Fonden Danmarks Rostadion

Se bilag 9 -  Fuldmagt Naturstyrelsen

Se bila 10 -  Materialekatalog

Link til tilladelsen på Plandata.dk

Borger