Letbane: Kommuner vil sikre god information til virksomheder under byggeriet

Alt vejarbejde påvirker trafikken. Det gælder også, når letbanen bygges. Kommunikation og samarbejde skal gøre det lidt nemmere at komme frem i den fem år lange byggeperiode.


Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune, formand for LOOP CITY og næstformand for Hovedstadens Letbane.

Det skal være nemt at komme på arbejde, for det har stor betydning for kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Det mener en række virksomheder, som har det til fælles, at de ligger omkring Ring 3, hvor letbanen kommer til at køre – og som i de kommende år vil være præget af vejarbejde. Virksomheder fra det område var samlet tirsdag den 8. maj til informationsmøde om letbane og de udfordringer og potentialer, den giver.

Mødet blev indledt af borgmester i Gladsaxe Kommune, formand for LOOP CITY og næstformand for Hovedstadens Letbane Trine Græse, som blandt andet sagde:

- I kommunerne vil vi bestræbe os på at sikre god information om, hvad der kommer til at ske, så det faktisk bliver muligt for borgere og medarbejdere at vælge andre løsninger end at tage bilen – måske bare en gang imellem.

Få trafikinformationen helt ud til medarbejderne
Bag informationsmødet står netværket Smart Mobility in LOOP CITY, hvor virksomheder og kommuner i LOOP CITY samarbejder om at finde løsninger, der kan lette trængsel og gøre det nemmere for medarbejderne at komme til og fra arbejdspladsen. Og projektleder for netværket Charlotte Hauerslev er enig med Trine Græse i, at informationen bliver essentiel under byggeriet af letbanen:

- Det handler om, at sikre god trafikinformation, som virksomhederne kan hjælpe med at udbrede blandt medarbejderne, og om at nogle pendlere – især dem med kort afstand til arbejde – kan vælge at lade bilen stå og hoppe over på cyklen. Transportundersøgelser blandt virksomheder i ring 3 viser nemlig, at cirka 50 procent af dem, som har mindre end 10 kilometer til arbejde kører i bil. Det er en afstand, som de fleste ret nemt kan cykle.

Første informationsmøde efter vedtagelse af letbanen
Netværket Smart Mobility in LOOP CITY har eksisteret i 1½ år og har fokus på både information om letbanen og på, hvad virksomhederne selv kan arbejde med af løsninger. På informationsmødet den 8. maj samledes mere end 60 virksomheder og kommuner for at høre mere om planerne for letbanen og for at få inspiration til, hvad virksomhederne selv kan gøre for at sikre information til medarbejderne, og gøre det nemmere at skabe fleksibilitet for medarbejdernes transport.

Hvis en virksomhed ønsker inspiration til at arbejde med bedre fremkommelighed i anlægsfasen og i al almindelighed, så er findes der et hav af muligheder:

- At virksomhederne selv arbejder med mobilitet er et ret nyt mind-set, men det vinder mere og mere frem i Danmark. Der findes gode erfaringer med, at virksomheder deler deres viden og erfaringer med at ændre eller reducere medarbejdernes transport. Det kan ske ved at stille faciliteter som lånecykler og baderum til rådighed eller ved at benytte virtuelle møder og hjemmearbejdsdage. Det vigtige er, at løsningen ligger godt i tråd med virksomhedens mål, og at de på forskellig vis kan gavne virksomhedens bundlinje inden for økonomi, miljø, CSR, sundhed og trivsel, siger Charlotte Hauerslev.


Her kan du få information om trafikken, når letbanearbejdet går i gang
Når letbanen bygges, vil pendlere og virksomheder primært blive informeret mere gennem kendte kanaler som:

 

Det er de enkelte kommuner langs letbanebyggeriet, der er ansvarlige for informationer om lokale vejarbejder og information til virksomhederne. Virksomheder kan videreformidle trafikinformationen til medarbejdere, kunder og leverandører. Desuden arbejder Hovedstadens Letbane på at tilbyde virksomhederne:

  • Opstartspakke til virksomheder med standardtekster om letbanearbejde
  • Præsentationer for erhvervsnetværk, handelsstandsforeninger m.m.
  • Mulighed for at tilkøbe realtidsdata om trafikinformation til skærme, intranet

 

Om netværket Smart Mobility in LOOP CITY
Smart Mobility in LOOP CITY er et netværk for virksomheder, der ønsker at holde sig orienteret om letbanen, og som gerne selv vil arbejde med at understøtte medarbejdernes brug af cykel, tog, bus eller samkørsel. Netværket er et initiativ i LOOP CITY, som er et strategisk samarbejdsprojekt mellem 10 kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling i forbindelse den kommende letbane.

Netværket faciliteres af non-profit organisationen Gate 21 i samarbejde med Movia og DTU og arbejder i øjeblikket med mobilitetsindsatser i Albertslund, Glostrup, Gladsaxe, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre.

Læs mere om netværket Smart Mobility in LOOP CITY på smartmobilityinloopcity.dk

Læs mere om Hovedstadens Letbane på  www.dinletbane.dk

Borger