Letbanens økonomiske forudsætninger bedre end forventet

De økonomiske forudsætninger for Hovedstadens Letbane er bedre end forventet, konkluderer Copenhagen Economics.

Ifølge en ny rapport fra konsulenthuset Copenhagen Economics, er det især mere trafik og flere tilflyttere på letbanestrækningen der gør, at de økonomiske forudsætninger for Hovedstadens Letbane ser bedre ud end forventet.

LOOP CITY har bedt konsulenthuset vurdere, om forudsætningerne for den seneste samfundsøkonomiske beregning af Hovedstadens Letbane fra 2013 stadig holder.

Tilflyttere og trafikvækst gavner letbanen
Copenhagen Economics fremhæver især en ”langt højere befolkningstilvækst” og en ”langt kraftigere trafikvækst” som årsager til de forbedrede økonomiske forudsætninger for letbanen.

Over 20.000 flere end forventet vil flytte til kommunerne langs letbanens rute i de næste 15 år, hvilket vil styrke letbanens passagergrundlag. Og mere trængsel, lavere hastighedsgrænser og flere køer på Ring 3 end forventet vil få mange til at lade bilen stå og tage letbanen i stedet.

4.000 daglige personture forventes således at flytte fra biler og over i letbanen, vurderer Copenhagen Economics.

Konsulenthuset konkluderer generelt, at der er ”sket en række ændringer af Hovedstadens Letbane, som i overvejende grad trækker i retning af at kunne forbedre projektets samfundsøkonomi”.

Skaber arbejdspladser og investeringer
Og det er ikke kun Copenhagen Economics der vurderer, at Hovedstadens Letbane bliver en økonomisk succes.

Konsulenthuset Incentive vurderede i efteråret, at der allerede er foretaget eller planlagt private investeringer for mindst 32 milliarder kroner langs letbanestrækningen, og at letbanen vil skabe over 35.000 nye arbejdspladser.

Hovedstadens Letbane forventes at få cirka 13-14 millioner passagerer om året, hvilket er 3-4 millioner mere en Kystbanen, der kører mellem København og Helsingør.

Borger