Lokalplan 261 for Aslaksvej 2-6 Bagsværd Bypark er vedtaget

Lokalplanens formål er at give mulighed for kontor- og serviceerhverv i form af et fitnesscenter og et hotel til erhvervsområdets gæster.

Offentlig høring

Byrådet vedtog 26.6.2019 Lokalplan 261 for Bagsværd Bypark uden ændringer. Den endelige vedtagelse blev offentligt bekendtgjort 02.07.2019.

Klage

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Planklagenævnet. Følg vejledningen, som du finder her.

Du kan hente planen i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

 

Du kan også downloade planen her - Lokalplan 261

Borger