Mere bæredygtig energi vil forsyne Gladsaxes svømmehaller

Gladsaxe Kommune etablerer solcelleanlæg på Bagsværd Svømmehal i stil med det anlæg, der sidste år blev etableret på Gladsaxe Svømmehal. Herefter vil en stor del af de to svømmehallers energiforbrug blive dækket med grøn solenergi og miljøvenlig fjernvarme.

Du kan med god klimasamvittighed springe i det opvarmede bassin, vaske dig under den varme bruser eller tage en svedetur i saunaerne i Gladsaxes svømmehaller.  

Som et led i sidste års gennemgribende renovering af Gladsaxe Svømmehal blev der etableret et større solcelleanlæg, der netop er sat i drift, og nu har Gladsaxe Kommune fået tilladelse til også at etablere et lignende anlæg på Bagsværd Svømmehal. Det betyder, at en endnu større del af svømmehallernes energiforbrug i fremtiden vil blive dækket af vedvarende solenergi fra egne anlæg. Samtidig varmeforsynes begge svømmehaller af miljøvenlig fjernvarme. 

 - Solcelleprojekterne er rigtig gode eksempler på, hvordan vi som kommune går forrest med ambitiøse mål for at reducere energiforbrug og CO2-udledninger fra vores egne bygninger. Ved at omlægge vores energiforsyning i en bæredygtig retning med miljøvenlig fjernvarme og solceller lever vi samtidig op til FN’s verdensmål om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, siger Tom Vang Knudsen, formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune. 

Bæredygtig energi dækker 80 procent af forbruget 
Solcelleanlægget på Gladsaxe Svømmehal blev etableret i forbindelse med renoveringen i 2018, hvor der blandt andet blev lavet nogle markante energiforbedringer af tag, facadevinduer og tekniske installationer. Anlægget er nu sat i drift, og det forventes at renoveringen og energiforbedringerne kan reducere Gladsaxe Svømmehals energiforbrug og CO2-udledning med cirka 30 procent. 

Det kommende solcelleanlæg på Bagsværd Svømmehal vil blive etableret i august og september måned. Anlægget vil, sammen med det eksisterende store solcelleanlæg på naboskolen, Skovbrynet Skole, levere grøn strøm og dække cirka 22 procent af både skolens og svømmehallens elforbrug.  

Samlet set vil de tre solcelleanlæg, på de to svømmehaller og Skovbrynet Skole, sammen med miljøvenlig fjernvarme, dække cirka 80 procent af de to svømmehallers og Skovbrynet Skoles samlede energiforbrug.   

Gladsaxe strategien og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
Gladsaxe Kommune er den første kommune i Danmark, som har indarbejdet FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i sin måde at arbejde på. Det sker gennem kommunens strategi, Gladsaxestrategien.  

Energi- og klimaforbedringerne i svømmehallerne er i tråd med Gladsaxestrategiens mål om at skabe en klimavenlig by med grøn energiforsyning og en reduktion af energiforbrug og CO2-udledning i partnerskab med og til gavn for borgere og virksomheder.

Borger