Midlertidig trafikomlægning fra Buddinge Station mod Lyngby

Midlertidig omlægning af trafikken ved Buddinge Station kan give øget risiko for kødannelse i myldretiden i en måneds tid fra 17. marts.

Søndag 17. marts omlægges trafikken på Buddingevej i retning mod Lyngby. Kun et spor vil i en måneds tid være åbent i hver retning forbi Buddinge Station. I den periode kan der derfor være øget risiko for kødannelse i myldretiden på strækningen fra rundkørslen i Buddinge til Motorring 3.

Trafikomlægningen skyldes, at vandforsyningsselskabet Novafos foretager klimatilpasning som forberedelse til anlæg af Hovedstadens Letbane. Man kan orientere sig om trafikomlægningen via Trafikinfo.dk og GPS-systemer.

Borger