Midlertidige cykelstativer ved Buddinge Station

Midlertidige cykelstativer står lige nu til rådighed over for Buddinge Station. Det skyldes anlægsarbejde som forberedelse til anlæg af Hovedstadens Letbane.

Under anlægsarbejdet foran Kvickly i Buddinge er hovedparten af cykelstativerne midlertidigt flyttet. 30 cykelstativer er placeret ved siden af byggepladsen, mens de øvrige 78 cykelstativer er midlertidigt opsat på græsarealet over for stationen.

DSB's cykelstativer, der midlertidigt er opstillet foran busterminalen, skal renoveres i starten af marts, hvorefter de genopsættes langs Buddinge Station.

Cykelstativerne placeret nord for Buddinge Station kan fortsat benyttes.

Anlægsarbejderne ved Buddinge Station er en del af forberedelserne til anlæg af Hovedstadens Letbane. Det udfordrer pladsen til cykelparkering, men vi arbejder hele tiden for at skabe gode midlertidige løsninger for cykelparkering. Man kan orientere sig løbende efter skiltning på området.

Læs mere om Hovedstadens Letbane på gladsaxe.dk/letbane

Borger