Nu er udbudsprocessen i kommunen digital

Fra den 1. juli 2018 foregår kommunikationen og udvekslingen af materiale mellem ansøgere, tilbudsgivere og ordregivere digitalt via et udbudssystem. Al kommunikation under kommunens større udbudsprocesser foregår nu elektronisk, og e-mail kan ikke længere anvendes til korrespondance og tilbudsafgivelser mv.

I Gladsaxe Kommune benytter vi to udbudssystemer, som virksomhederne bør kende. Ejendomscentret bruger udbudsplatformen iBinder, der er særligt rettet mod udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Til øvrige udbud benyttes udbudssystemet Ethics. Ethics anvendes også af de kommuner, Gladsaxe Kommune samarbejder med i indkøbsfællesskabet Spar5.

Her kan du finde mere information om iBinder og Ethics. Det er gratis for tilbudsgiver at benytte de to systemer.

De nye regler omfatter kontrakter efter:

  • Udbudslovens afsnit II - offentlige indkøb over tærskelværdien
  • Udbudslovens afsnit III - indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, også kaldet light-regimet
  • Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Når kommunen har rådgiver til at gennemføre udbud, benyttes ofte rådgivers udbudsplatform.

Mere information, kontakt:

Karen Pilt, Indkøbschef på KARPIL@gladsaxe.dk

Borger