Ny uddannelsesambassadør skal få ledige hurtigere i arbejde

Uddannelsesambassadøren skal skabe et stærkt netværk af kontaktpersoner, der kan hjælpe med at videreuddanne eller opkvalificere ledige borgere, så de har nemmere ved at få et job.

Første januar fik Gladsaxe Jobcenter en ny uddannelsesambassadør, som de kommende to år skal skabe et netværk af kontaktpersoner fra a-kasser, virksomheder og uddannelsessteder.

Sammen skal de hjælpe ledige ufaglærte og ledige faglærte med en forældet uddannelse med at skærpe deres kompetencer eller opgradere deres uddannelse.

- Der er rigtig mange borgere, der gerne vil løfte dem selv og deres kunnen, fortæller projektleder Trine Tulstrup og uddyber.

- Men det kræver, at de får tilbudt de mange muligheder, der er for at gøre det. For det er en komplekst verden, og hvis man selv skal ud og opsøge de muligheder, så får mange det ikke gjort. Det er ikke, fordi vi kan give dem lange videregående uddannelser, men vi ved, at ved at løfte niveauet og forbedre deres kompetencer, så øger vi også deres chancer for at komme i arbejde.

Fire borgere er indtil videre kommet i beskæftigelse efter samtaler med ambassadøren. Målet er i løbet af 2020 at få 146 ledige borgere i beskæftigelse.


Alle ledige tilbydes en samtale med uddannelsesambassadøren.

1458 ledige borgere
Der er mange midler, der kan tages i brug for at nå målet om selvforsørgelse. Vejene dertil er ligeså forskellige som de i alt 1458 ledige borgere, jobcentret regner med vil være inden for målgruppen i den toårige projektperiode, som uddannelsesambassadøren er ansat i.

De ledige borgere mødes med uddannelsesambassadøren op til tre gange. De vil typisk blive tilbudt den første samtale, når de møder op i jobcentret første gang, men de kan også selv bede om et møde.

Uddannelsesambassadøren arbejder herefter sammen med netværket af kontaktpersoner på at finde en løsning, som stemmer overens med borgernes ønsker og kvalifikationer.

Genveje til beskæftigelse
Et middel til målet om selvforsørgelse via opkvalificering kan være en stilling som voksenlærling i en virksomhed. Det kan også være en erhvervsuddannelse. En løsning er også at tage et skridt ned af arbejdsmarkedets rangstige for lettere at kunne stå på de højere trin senere. 

- Der er mange, som for eksempelvis gerne vil være kok, uden at de har de nødvendige kvalifikationer. Når de søger stillingerne, får de dem ikke, da de ikke har erfaringen. Et skridt på vejen kan være at blive ansat som køkkenmedhjælper, og det er her, vi kan blive bedre til at hjælpe borgerne med at finde ud, hvad de kan trække på af erfaringer, så de kan målrette deres profiler og CV og komme ind på arbejdsmarkedet på den måde, forklarer Trine Tulstrup og tilføjer.

- Jeg er sikker på, at vi vil få nedbragt det samlede antal ledige i Gladsaxe via den her ordning.

Borger